Zápis z jednání SK v Levico Terme 15.5.2009

Přítomni: Chromec, Vrbenský, Brauner, Trtil, Šneiberg

Guests.

Zapsal: Chromec

 

 1. SK se zabývala návrhy Petry Slívové na změnu rankingu a pravidel nominace na soutěže MS a ME cross country.
  • Návrh: Základní sestava 3+1 by měla obsahovat 1+1 divokou kartu – neschváleno
  • Z diskuse vyšel nový návrh pravidel nominace a byl schválen v následujícím znění:
   • Při nominaci reprezentantů bude z rankingu vybráno 2+1 (první dva muži a první žena), zbytek reprezentace bude doplněn divokými kartami. Sportovní komise by měladivoké karty obsazovat dalšími piloty podle pořadí v národním rankingu. Divoké karty slouží pouze pro řešení vyjímečných případů (zranění pilota které mu znemožní se dobře umístit v rankingu apod).
  • Návrh: Použití FAI rankingu místo českého rankingu. Důvodem je změna PWC, kde jednotlivé závody od roku 2009 budou mít rozdílnou úroveň – návrh nebyl schválen, sportovní komise se rozhodla pro letošní rok ponechat stávající pravidla počítání rankingu s tím, že je pravděpodobná další změna systému PWC na koncisezóny a letošní ranking nebude touto skutečností významně ovlivněn (neevropského závodu PWC se účastnil pouze David Ohlídal)
  • Návrh: Jako kompenzaci snížení počtu započítaných závodů do rankingu z 5 na 4 v roce 2009 brát 50% převod ze 4 nejlepších výsledků roku 2008 (podle stávajících pravidel je to 40% z 5 závodů) – návrh nebyl schválen 
 2. SK se zabývala pravidly pro rozdělování peněz přidělených MŠMT k zajištění reprezentace. Pravidla pro rozdělení peněz byla přijata na VH svazu PG v roce 2005 zveřejněném zde: SK upřesnila bod 11, který je v dokumentu formulován nejednoznačně a to následujcím způsobem:
  •  Training money will be allocated to all athletes from the wider national team whose past successes have been the basis for LAA allocation (i.e. regardless of whether they are competing at the European Championships or World Championships in the current year), in the same proportions as those allocated by the MST
  • To calculate the ratio, the successes at the European Championship, World Championship in the last 3 years are counted, the season in which the money comes in is not counted.
 3. SK pověřila Petra Chromce vypsáním výběrového řízení na MČR 2009 v přesnosti přistání.