Definition of category

Zákonné vymezení kategorie podle vyhlášky 108/1997 Sb., § 24, odstavec 9 

Padákový kluzák je maximálně dvoumístné bezmotorové letadlo, jehož charakter nosné plochy není určován tuhou konstrukcí.