Zápis z jednání SK v Levico Terme 15.5.2009

Přítomni: Chromec, Vrbenský, Brauner, Trtil, Šneiberg

Hosté: Slívová

Zapsal: Chromec

 

 1. SK se zabývala návrhy Petry Slívové na změnu rankingu a pravidel nominace na soutěže MS a ME cross country.
  • Návrh: Základní sestava 3+1 by měla obsahovat 1+1 divokou kartu – neschváleno
  • Z diskuse vyšel nový návrh pravidel nominace a byl schválen v následujícím znění:
   • Při nominaci reprezentantů bude z rankingu vybráno 2+1 (první dva muži a první žena), zbytek reprezentace bude doplněn divokými kartami. Sportovní komise by měladivoké karty obsazovat dalšími piloty podle pořadí v národním rankingu. Divoké karty slouží pouze pro řešení vyjímečných případů (zranění pilota které mu znemožní se dobře umístit v rankingu apod).
  • Návrh: Použití FAI rankingu místo českého rankingu. Důvodem je změna PWC, kde jednotlivé závody od roku 2009 budou mít rozdílnou úroveň – návrh nebyl schválen, sportovní komise se rozhodla pro letošní rok ponechat stávající pravidla počítání rankingu s tím, že je pravděpodobná další změna systému PWC na koncisezóny a letošní ranking nebude touto skutečností významně ovlivněn (neevropského závodu PWC se účastnil pouze David Ohlídal)
  • Návrh: Jako kompenzaci snížení počtu započítaných závodů do rankingu z 5 na 4 v roce 2009 brát 50% převod ze 4 nejlepších výsledků roku 2008 (podle stávajících pravidel je to 40% z 5 závodů) – návrh nebyl schválen 
 2. SK se zabývala pravidly pro rozdělování peněz přidělených MŠMT k zajištění reprezentace. Pravidla pro rozdělení peněz byla přijata na VH svazu PG v roce 2005 zveřejněném zde: SK upřesnila bod 11, který je v dokumentu formulován nejednoznačně a to následujcím způsobem:
  •  Peníze na přípravu budou přidělovány všem reprezentantům ze širší reprezentace, na základě jejichž dřívějších úspěchů byly peníze přiděleny LAA (tj. bez ohledu na to, zda se v aktuálním roce účastní ME nebo MS), a to vzájemně ve stejném poměru, podle kterého byly od MŠMT přiděleny
  • Pro spočítání poměru se započítávají úspěchy na ME, MS za poslední 3 roky, nezapočítává se sezóna ve které přijdou peníze
 3. SK pověřila Petra Chromce vypsáním výběrového řízení na MČR 2009 v přesnosti přistání.