ABOUT LAA CR

Letecká amatérská asociace ČR je občanským sdružením (od r. 2015 spolkem) pověřeným Ministerstvem dopravy ČR k výkonu správní činnosti v oblasti sportovních létajících zařízení (SLZ).

The principle of the duality of our association implies that the activities of the Administration are under the permanent supervision of the members, or the elected Council of the LAA CR, which leads to requirements for the efficiency of work, the performance of the Administration and the efficient use of funds for its activities. The basis of our Association's activities is non-commercial, recreational and sport flying.

Light Aircraft Association of the Czech Republic is an authorized organization for certification, issuing of pilot licenses and operation of sport flying devices - SFD in the Czech Republic.

SLZ zahrnuje padákové kluzáky a motorové padákové kluzáky (paragliding a motorový paragliding), ultralehké balony, rogala neboli závěsné kluzáky (závěsné létání), ultralehké vírníky, ultralehké vrtulníky, ultralehká letadla řízená změnou těžiště (tzv. motorová rogala), aerodynamicky řízené ultralehké letouny do vzletové hmotnosti 600 kg, profesionálně i amatérsky postavené (ELSA) a ultralehké kluzáky. Z tohoto pohledu je LAA ČR v Evropě unikátní.

 

Basic mission of the LAA CR

Since its establishment, the basic mission of the LAA CR has been to provide the best possible conditions for recreational and sport flying for pilots of sport flying devices (SFD) and, in accordance with technical requirements, to provide adequate conditions for the development and construction of sport flying devices (SFD).

The LAA CR aims to ensure the availability and safety of aviation in the categories SFD while maintaining the simplest and least costly organisational procedures.