Užitečné informace

Užitečné odkazy

Katastrální mapy on-line

Lesy ČR

Agentura ochrany přírody ČR

  • Stanovisko EHPU k vlivu závěsného létání na přírodu

ORIGINÁL

 

Myslivost

Právo upravovat činnosti na pozemcích v honitbě, které nejsou zakázané přímo Zákonem o myslivosti,  má pouze majitel a místní městský úřad. Bez rozhodnutí MÚ nemá myslivecká stráž právo Vás vykazovat z cizího pozemku.

Podá-li místní myslivecké sdružení návrh na takové omezení doporučujeme vstoupit do řízení (MÚ má povinnost návrh na omezení činnosti vyvěsit zhruba měsíc před datem platnosti) – ideálně ne jako soukromá osoba. ale jako OSZS nebo ještě lépe jménem Svazu PG a LAA (je třeba dohodnout s předsednictvem).

Právo vstoupit do řízení má majitel pozemku, pronajímatel pozemku (ti jsou k jednání automaticky přizváni) a každý koho projednávaný návrh omezí v nějaké činnosti (ti se musí sami a včas do jednání přihlásit).

Oficiálním zdůvodněním žádosti bývá plašení zvěře a ptactva v době hnízdění a vyvádění mláďat. Pokud máte dojem, že by Vám pomohl dokument zabývající se vlivem PG na ptactvo a zvěř od  ornitologa z PF UK a ochranáře z CHKO České středohoří prosím kontaktujte Petra Chromce (viz. kontakty). Máte-li v okolí nějaké rozumné ochranáře (např.z nejbližšího CHKO) doporučujeme se na ně obrátit jako na nezávislé posuzovatele situace – zpravidla s nimi bývá rozumější  dohoda než s myslivci a z hlediska úředníka bývá jejich stanovisko stejně důležité jako názor myslivců (možná i důležitější).