Autopůjčovna

Pravidla pro půjčování vozidla byla upravena na základě zkušeností z předchozího provozu. Prosím seznamte se s novým způsobem půjčování.

 

Pravidla pro půjčování vozidla Volkswagen Transporter – Microbus Shuttle.

 

 1. Vozidlo smí být použito pouze pro potřeby státní sportovní reprezentace za podmínek, které jsou dále uvedeny v zápůjční smlouvě. Žádost o zapůjčení vozidla podává člen státní reprezentace – dále jen reprezentant. Vozidlo smí řídit pouze osoba splňující veškeré zákonem požadované podmínky která je současně členem, nebo zaměstnancem LAA – dále jen řidič.  Vozidlo od správce přebírá reprezentant, nebo řidič – dále jen vypůjčitel. Vypůjčitel musí podepsat smlouvu o zapůjčení vozidla a nese plnou odpovědnost za stav vozidla i veškeré platby náhrad nebo poplatků.
 2. Priority při půjčování:

  • a) Závody cat. FAI 1
  • b) Závody cat. FAI 2
  • c) Soustředění talentovaná mládež
  • d) Trénink – paragliding
  • e) Ostatní

  • Předsednictvo svazu PG si vyhrazuje právo na změnu pořadí zápůjčky.
  • Předsednictvo svazu PG určuje v případě kolizí pořadí zápůjčky.

  Případné spory či nejasnosti řeší předsednictvo svazu paraglidingu.

  Aby byla žádost vyhodnocena s ohledem na priority při půjčování uvedené v bodu 2 musí reprezentant podat žádost o vypůjčení nejpozději 14 dní před vypůjčením. Žádosti podané po vypršení 14 denního termínu jsou vyhodnoceny podle pořadí podání, bez přihlížení k prioritám. Žádost musí obsahovat:

  • Jméno reprezentanta a kontakt na něj (e-mail + tel)
  • Jméno vypůjčitele a kontakt na něj (e-mail + tel), pokud není shodný s reprezentantem.
  • Typ, místo a termín akce
  • Přesný termín vypůjčení a vrácení vozidla
 3. Žádost o vypůjčení se podává prostřednictvím rezervačního systému. Pokud se stane, že rezervační systém je nefunkční, podává se žádost e-mailem správci vozidla P. Kostrhunovi ( petr.kostrhun@me.com ) s kopií na adresu: předsednictvo@svazpg.cz
 4. Žadatel je rezervačním systémem včas informován o přijetí, nebo zamítnutí jeho žádosti.
 5. Vypůjčitel je povinen dohodnout se správcem vozidla přesný termín a místo předání vozidla a to nejpozději 3 dny před termínem zapůjčení.
 6. Za provoz vozidla účtuje svaz PG vypůjčiteli náhradu ve výši 2 kč/km při využití pro účely c, d a e. Pro účel k se náhrada stanovuje dohodou. Náklady na pohonné a další spotřební hmoty si hradí vypůjčitel sám.
 7. Vypůjčitel vozidlo vždy přebírá a vrací s plnou palivovou nádrží.
 8. Vypůjčitel vždy vrací vozidlo čisté zvenku i v interiéru. V případě znečištění účtuje správce poplatek za vyčištění 2000,-Kč.
 9. Vypůjčitel vždy hlásí poškození, nebo poruchy vozidla správci.
 10. Při vrácení vozidla oznámí správce vypůjčiteli dlužnou částku náhrad a poplatků. Vypůjčitel je uhradí do 30 dnů od vrácení vozidla. Případná spoluúčast na pojistném při pojistné události, nebo platby za odstranění škod způsobených na vozidle mohou být účtovány dodatečně.
 11. Všechny poplatky spojené s používáním vozidla, se zasílají na účet Letecké amatérské asociace.

číslo účtu    2800066859 / 2010

variabilní symbol = rodné číslo
Kolonka Zpráva pro příjemce = VW spoluúčast – JMÉNO

Načítá se kalendář...
Powered by Booking Calendar
-
Dostupné
 
-
Rezervováno
 
-
Čeká na schválení