FAQ: Administrativa

Jaké je rozdělění členského příspěvku - k čemu jsou tyto peníze použity?

Členský příspěvek ve výši 850,- Kč je složen z následujících položek:

  • 50,- mapa leteckých prostorů v měřítku 1:500 000
  • 300,- časopis Pilot
  • 300,- občanské sdružení LAA

Zbylých 200kč jde jednotlivým svazům (rozdělené podle podílů členů přihlášených do jednotlivých svazů) z toho:

  • 100,- má svaz k dispozici na financování svých aktivit (např. podpora startovišť)
  • 100,- je příspěvek na reprezentaci

Pozn: V případě, že na adresu Vašeho bydliště už jeden časopis Pilot chodí, lze druhý odhlásit a členský příspěvek Vám pak bude snížen o 300kč.

Kde získám IPPI kartu a co k ní potřebuji?

IPPI karta se objednává u hlavního inspektora provozu nebo kontaktujte inspektora kterého znáte ( případně je Vám nejblíže). Její cena je 200kč a platí bez omezení, pokud máte platný pilotní průkaz.

Kde získám FAI licenci a co k ní potřebuji?

FAI licence se objednává u hlavního inspektora provozu. FAI licenci se vydávají držitelům PL-B nebo PL-C. Pokud žadatel není držitelem PL-C, musí se seznámit se sportovním řádem FAI.

 

Zajímal by mě rozpočet Svazu PG. Můžu ho někde vidět?

Svaz PG hospodaří primárně se dvěma rozpočty. První je vlastní rozpočet svazu, do kterého přispívá LAA za každého člena z jeho členského příspěvku částkou 100kč. S tímto rozpočtem může předsednictvo svazu zacházet podle vlastního uvážení, většina peněz se utrácí ve fondu podpory startovišť a fondu propagace.

Dalším důležitým rozpočtem, se kterým svaz hospodaří, je rozpočet reprezentace. Do rozpočtu reprezentace jde stejně jako do svazových prostředků 100kč za každého člena svazu z příspěvků LAA. Navíc do tohoto rozpočtu proudí peníze z dotace MŠMT na zajištění státní sportovní reprezentace. Tyto peníze jsou určeny k zajištění účasti reprezentantů na Mistrovství Světa a Mistrovství Evropy v disciplínách cross-country a přesnost přistání. Jedná se zejména o zaplacení startovného, dopravy, ubytování, stravného a kapesného. Dále je z těchto peněz placená údržba reprezentačního auta a prostředky na přípravu reprezentantů. Čerpání těchto peněz je dáno pravidly určenými v usnesení valné hromady v roce 2005.

Dále svaz paraglidingu hospodaří s penězi z dalších státních grantů – v současnosti se jedná pouze o grant na podporu talentované mládeže v paraglidingu a granty na nákup investičního majetku pro reprezentaci.

Přesné vyúčtování rozpočtů svazu je prezentováno předsednictvem na valné hromadě a detailní rozpis je k dispozici přítomným členům svazu.

Zajímal by mě rozpočet LAA. Můžu ho někde vidět?

První část zdrojů LAA pochází z členských příspěvků (viz. otázka o rozdělění členského příspěvku), další z příspěvku MD na správu SLZ spadajících pod LAA a poplatků za jednotlivé úkony dle ceníku LAA. Svazy LAA navíc spravují dotace od MŠMT (reprezentace, mládež, investiční a účelové dotace a pod.)

Rozpočet asociace a rozpočtový plán na následující rok je k dispozici delegátům konference LAA. Ta se konná v listopadu po VH PG, delegáti za PG jsou nominováni na valné hromadě.

Co předsednictvo vlastně dělá?

Těžiště svazových aktivit je především v podpoře startovišť (v roce 2011 zatím startoviště Zbyslavec), propagaci paraglidingu, zajištění ligových a MČR soutěží, výběr reprezentace a zajištění jejího financování, zajištění programu talentované mládeže (ve spolupráci s hlavním trenérem).

Pokud Vám přijde, že předsednictvo opomíjí řešit nejaký závažný problém, máte návrh jak zefektivnit práci předsednictva, či jiný návrh neváhejte kontaktovat předsednictvo (viz kontakty).

Jak můžu jako člen svazu PG ovlivnit dění ve svazu?

Pravomoce předsednictva jsou omezena rozhodnutími minulých VH, které v některých případech předepisují způsob rozhodování. To platí zejména pro financování reprezentace, rozdělování peněz na přípravu mezi reprezentanty  nakládání s reprezentačním majetkem pořízeným z investičních dotací a financování startovišť a projektů fondu propagace.

Věci které jsou přímo v kompetenci předsednictva, může předsednictvo měnit na základě Vašeho návrhu pokud to uzná za vhodné – přesto, jak již bylo výše uvedeno, v některých rozhodnutích je nadřazené usnesení valné hromady a může být tedy změněno zase pouze valnou hromadou svazu. Máte-li nějký návrh pro předsednictvo, poštete ho na email předsednictva.

Jak svaz a jeho členové ovlivňují dění v LAA?

Pozice svazů LAA a definice vnitřních poměrů je definována v stanovách stanovách LAA ČR . Sekce bezmotorového létání, složená ze svazu Paraglidingu a Svazu Závěsného létání, mají dohromady 3 místa v Radě LAA (čož je výkonný orgán LAA), a 15 míst na Konferenci LAA.

Rada LAA se schází několikrát do roka dle potřeby  a Svaz PG v ní zastupují dva lidé z předsednictva (předseda a ještě jeden dobrovolník z předsednictva). Na radě má zástupce Svazu možnost vyjádřit se k probíraným tématům. Jedním ze členů Rady LAA je vždy předseda svazu.

Konference LAA se konná 1x ročně a má právo schalovat či vetovat jednotlivé rozhodnutí Rady, může úkolovat Radu řešením problémů, které jednotlivé svazy pálí.

Zápisy z jednání Konference LAA jsou k dispozici zde. O činnosti Rady i LAA ČR jako celku informuje prezident LAA na konci roku v Zprávě o činnosti LAA.

Chcete-li dosáhnout nějaké změny v LAA (v rámci platné legislativy ČR), je vhodné buď oslovit naše zástupce v Radě, nebo prostřednictvím VH dát mandát delegátům prosazovat návrh na konferenci LAA.