Svaz UL

Od prvních let existence LAA ČR se její členové sdružují ve svazech jednotlivých odborností. Svaz ultralehkého létání hájí své zájmy nejen v  rámci LAA ČR, ale i navenek, zajišťuje státní sportovní reprezentaci, Mistrovství České republiky, Navigační Pohár Petra Tučka, organizuje Valnou hromadu svazu, a prostřednictvím delegátů valné hromady se účastní konference LAA, čímž se přímo podílí na řízení Letecké amatérské asociace ČR.

Členové Svazu UL, kteří zaplatí příspěvek  600 Kč  v daném roce do 31.1. získají:

 •  Letecká mapa (mapové listy ČR 1:200 000 v lichém roce nebo Atlas v sudém roce) s dodáním po ČR,
 •  Databázi letišť CZ a SK​ se souborem leteckých map s dodáním po ČR,
 •  možnost přímo se podílet na fungování svazu a LAA ČR  svojí účastí na Valné hromadě,
 •  možnost účastnit se seminářů pořádaných Svazem UL,
 •  dotaci na palivo při účasti  na seriálu soutěží pořádaných Svazem UL – Navigační Pohár Petra Tučka (NPPT),
 •  účastnit se dotovaného sportovního programu pro Talentovanou mládež do dovršení 26 let.

Svaz UL dále podporuje a zajišťuje:

 • pro navigační soutěže Navigační pohár Petra Tučka zpracování map v osvědčeném softwaru a jejich tisk na  kalibrované tiskárně a finanční podporu pořadatelům,
 • provozovatele UL ploch výrobou a bezplatným dodáním větrných rukávů,
 • seminář pro pořadatele navigačních soutěží,
 • profesionální instruktážní filmy o sportovním  létání,
 • zpracování dokumentárních filmů z prostředí navigačních soutěží Poháru Petra Tučka,
 • svaz ULL  zajišťoval v České republice organizaci velkých mezinárodních FAI soutěží:
 • 1993  ME v Hodkovicích nad Mohelkou,
 • 2007  MS v Ústí nad Orlicí,
 • 2009  ME v Jihlavě,
 • 2022 MS v Hosíně.

Členství ve Svazu UL můžete vyřídit buď prostřednictvím odkazu Služby online zde na stránkách LAA, nebo vyplněním přihlášky a jejím zasláním na adresu sídla LAA ČR spolu se zaplacením základního ročního členského příspěvku 600 Kč.