Agenda

Žádost o podporu z Fondu propagace II.

31. říjen 2008, 20:03

Věc: Žádost o podporu z fondu propagace svazu PG
Vážení,
na základě zveřejnění podpory propagace paraglidingu mezi veřejností a v médiích zasíláme žádost o odměnu za realizovanou propagaci paraglidingu.
Níže posíláme informace k jednotlivým akcím. V případě jakýchkoliv dotazů poskytneme bližší informace.
Děkujeme za odpověď a těšíme se na novou sezónu 🙂
Za AIR CENTRUM Jan Krátký

1. Natáčení reportáže pro regionální televizi RTA, TV Prima – srpen 2008

Obsah: představení paraglidingu a létání na jižní Moravě a Vysočině veřejnosti v reportáži pro regionální televizní společnost RTA.
Výstup: reportáž v internetovém vysílání RTA a TV Prima. Jihomoravský večerník TV Prima 5.9.2008. Viz náhled reportáže: http://www.rta.cz/rta_stream_wmv/tvframe1.html?id_item=10026338&quality=middle&message=Paraglidist%C5%AFm%20kon%C4%8D%C3%AD%20sez%C3%B3na%20-%20RTA%20JI%C5%BDN%C3%8D%20MORAVA
Náklady na přípravu a realizaci pro žádost: 2.000,- kč (1x tandemový let 1.590,-, telefonní a další doprovodné náklady)

2. Rozhovor a focení pro ČTK – článek o paraglidingovém létání – červenec 2008

Obsah: rozhovor a focení reportáže pro tiskovou kancelář ČTK všeobecně o paraglidingu.
Výstup: článek s fotografiemi na serveru ČTK pro použití dalšími médii, rozhovor v rádiu Český rozhlas Radiožurnál
Viz např:
http://www.ceskenoviny.cz/index_view.php?id=325048
http://www.modernirodina.cz/paragliding-poskytuje-svobodu-a-volnost-tvrdi-jeho-vyznavaci.html
http://reportaze.sopka.cz/redakce_bleskovka.php?idNews=2392
Náklady na přípravu a realizaci pro žádost: 2.000,- kč (1x tandemový let 1.590,-, telefonní a další doprovodné náklady)

3. Prezentace paraglidingového létání na leteckém dni v Náměšti nad Oslavou – 1.5.2008

Obsah: promo lety během leteckého dne v Náměšti nad Oslavou, informační stánek s paraglidingovou výstrojí, letáčky a informace pro veřejnost.
Výstup: propagace paraglidingu na leteckém dni s velkou návštěvností (cca 10.000 návštěvníků)
Viz článek a foto: http://www.aircentrum.cz/klub/clanky/20080504-kdyz-se-plni-sny-aneb-namest-2008.html
Náklady na přípravu a realizaci pro žádost: 4.500,- kč (2 x 1.500,- cestovné, 3×500,- vlekaři).

Další náklady (letáčky, bannery, stánek atd) hradila naše společnost v rámci svých aktivit.

Předsednictvo schválilo 14.10.2008 žádost J. Krátkého o příspěvek z fondu propagace ve výši celkem 8.500,- Kč.

 

 

Žádost o podporu z Fondu propagace I.

31. říjen 2008, 19:53

Věc:
žádost o finanční podporu pro Letecký klub Raná za propagaci paraglidingu v souvislosti s pořádáním akce ParadeltaShow 2008 Ve dnech 5.-6.4. 2008 jsme pořádali na Rané akci Paradeltashow 2008. V souvislosti s touto akcí se nám podařilo zajistit propagaci paraglidingu, závěsného létání, motorového PG k výročí 90let letectví v ČR
Naše propagace před akcí:
1. Radio BEAT

 

Zásah cca 240 tisíc posluchačů
Spotová kampaň ve vysílání, pozvánka na akce, soutěže pro posluchače
2. Radio BLANÍK
Zásah cca 754 tisíc posluchačů (celoplošně)
Rozhovor, pozvánka ve vysílání, zprávy
3. Český rozhlas Sever
Zásah cca 44 tisíc posluchačů
Rozhovor, pozvánky, zprávy
4. Genus TV (regionální vysílání TV PRIMA)
Pozvánka na akci, Natočení reportáže o volném létání na Rané,
5. Lounský PRESS
Pozvánka na akci.
6. Rozsáhlá internetová kampaň, rozesílání hromadných emailů, SMS a MMS
7. Plakáty, letáky, Časopis PILOT

Po akci proběhlo:
1. TV 24
Odvysíláno dne 8.4.2008 v 17:32 Interwiev – Brzkovský na Rané při Paradeltashow
2. Genus TV (regionální vysílání TV PRIMA)
Odvysílána reportáž dne 7.4.2008 v 10:00 Regionální deník – reportáž z Paradeltashow
3. Lounský PRESS
7.4.2008 na titulní straněčlánek o úzké spolupráci mezi CHKO České středohoří a paraglidisty – Paradeltashow

Chtěli bychom proto touto cestou požádat svaz PG o přidělení částky 10.000,-Kč za propagaci paraglidingu a volného létání v souvislostí s akcí Paradeltashow 2008.
Díky .Na Rané dne 12.5.2008 prezident LKR Jarda Šembera

 

Předsednictvo schválilo 14.10.2008 žádost J. Šembery o příspěvek z fondu propagace ve výši 10.000,- Kč.

 

Fond propagace

Předsednictvo Svazu paraglidingu se rozhodlo podpořit aktivity, které pomáhají vytvářet pozitivní obraz paraglidingu na veřejnosti.

Účel fondu propagace

Předsednictvo Svazu paraglidingu se rozhodlo podpořit aktivity, které pomáhají vytvářet pozitivní obraz paraglidingu na veřejnosti. Fond nemá možnosti hradit všechny náklady na libovolnou propagaci, ale může pomoci kvalitním záměrům, které by se jinak jen těžko realizovaly.

Pravidla čerpání z fondu propagace

1. Fond poskytuje podporu vhodného projektu a odměnu za realizovanou propagaci paraglidingu.

2. Předsednictvo individuálně posoudí dopad a prospěšnost.

3. Průběh:

 • Žadatel o příspěvek osloví předsednictvo s vhodně vypracovaným návrhem či uskutečněným projektem.
 • Pro udělení příspěvku je rozhodující masovost dosahu propagační akce. Projekty a propagační akce s širším dopadem na veřejnost mají vyšší prioritu.
 • O udělení příspěvku rozhoduje předsednictvo Svazu paraglidingu.
 • Ve svém rozhodnutí zveřejní výši uděleného příspěvku na podporu propagace paraglidingu.
 • Příspěvek bude udělen až po uskutečnění plánované propagace.
 • Žadatel doloží průběh propagační akce důvěryhodnou formou – fotodokumentací, videonahrávkou, audionahrávkou, kopií textu.
 • V případě dosažení jiného rozsahu propagace, než byl plánován, může předsednictvo odpovídajícím způsobem příspěvek upravit.
 • Předsednictvo může udělit příspěvek i na propagaci uskutečněnou před podáním žádosti o příspěvek (tedy zpětně). A to v případech, kdy nebylo možno propagaci v reálné době plánovat, nebo v případech zvláště velkého dosahu propagace (v největších celostátních médiích). O tento příspěvek je nutno zažádat nejdéle do šesti měsíců od uskutečnění propagace.
 • Na poskytnutí příspěvku neexistuje právní nárok.

4.Náležitosti žádosti:

 • Základní údaje o žadateli
 • Obsah a forma propagace
 • Předpokládané náklady na přípravu a realizaci
 • Předpokládaný termín uskutečnění a místo uskutečnění (periodikum, televizní či rozhlasová stanice, internet).

5. Příklady formy propagace

Reportáže o proběhnuvších aktivitách (závodech, sletech..). Osvětové články, rozhlasové a televizní pořady seznamující veřejnost s paraglidingem.

Pozn. Za propagaci paraglidingu v tomto smyslu předsednictvo nepovažuje pozvánky (reklamu) na paraglidingové akce.