Výběr pořadatelů táborů pro sportovní talenty 2006 (aktualizováno – výsledky)

Programu sportovní talenty, který vypisuje MŠMT se LAA ČR zúčastňuje od roku 2001, kdy na základě návrhu Radka Václavika LAA ČR získala od MŠMT finanční prostředky na tento program. Informace o realizovaném programu podpory sportovních talentů v PG v minulých letech byly zveřejňovány v Pilotu.

Výsledky výběrového řízení

K výběrovému řízení se přihlásili tři zájemci.

Na první a druhý výcvikový tábor byla vybrána škola Mistral Paragliding (Michal Pospíšil, Jaroslav Grulich), pro třetí výcvikový tábor ParaFly servise (Miroslav Volný), pro čtvrtý Milan Masařík.

Kurz nestandartních letových režimů byl rozdělen na půl mezi školu Mistral Paragliding a Tomáše Braunera.

 

Programem pro sportovní talenty v PG se LAA ČR snaží plnit následující cíle:

– Pokračování projektu „sportovní talent“ z roku 2001–2005.
– Podpořit výchovu mladých pilotů formou výcvikových táborů.
– Vyhledávat nové sportovní talenty, zvýšit jejich znalosti a dovednosti v oblasti paraglidingu a dle jejich talentu je zařadit do tréninkových táborů určených pro výkonnostní růst.

 

Pro rok 2006 hledáme pořadatele třech výcvikových táborů s následujícím zaměřením:

 

1. VÝCVIKOVÝ TÁBOR

Program: Zdokonalovací kurz pro piloty paraglidingu. Kurz by měl zahrnovat zvýšení odborných teoretických znalostí a současně by měl zajistit prohloubení praktických dovedností se zaměřením na: pozemní přípravu, přípravu ke startu, čelní start, křížový start, výběr vhodného okamžiku ke startu, přistání z určeného prostoru do omezeného prostoru, soutěž v přesnosti přistání,výuku základů termického létání, procvičování termického létání. Doporučujeme terén s převýšením min. 300metrů.
Počet účastníků: 12 lidí
Termín: 1. 7.-31 .8. 2006
Délka tábora: 7–9 dní v termínu o prázdninách
Pořadatel zajistí: dopravu v průběhu výcvikového tábora,ubytvání ve stanech,možnost zapůjčení padákových kluzáků, reportáž z tábora s fotodokumentací
Maximální cena: 40 000 Kč

 

2. VÝCVIKOVÝ TÁBOR

Program: stejný jako u 1.výcvikového tábora
Počet účastníků: 12 lidí
Termín: 1. 7.-31. 8. 2006
Délka tábora: 7–9 dní v termínu o prázdninách
Pořadatel zajistí: dopravu v průběhu výcvikového tábora,ubytvání ve stanech,možnost zapůjčení padákových kluzáků, reportáž z tábora s fotodokumentací
Maximální cena: 40 000 Kč

 

3. VÝCVIKOVÝ TÁBOR – TERMICKÉ LÉTÁNÍ

Program: Létání ve stoupavých proudech(najít jádro stoupavého proudu a využít je pro nastoupání do maximální výšky), výuka základních znalostí pro crosscountry létání, nácvik přesnosti přistání, seznámení s používáním GPS přístrojů.
Počet: 7–8 pilotů
Termín: 1. 7.-31. 8. 2006
Doba: 5–9 dní.
Cíl: Naučit piloty základům crosssountry létání a trénovat termické létání,v případě nepřízně počasí přesnost přistání a seznámit piloty s přístroji GPS.
Pořadatel zajistí: dopravu, ubytvání ve stanech, reportáž z tábora s fotodokumentací
Maximální cena: 30 000 Kč

 

4. VÝCVIKOVÝ TÁBOR – TERMICKÉ LÉTÁNÍ

Program: stejný jako u 3.výcvikového tábora
Počet: 7 pilotů
Termín: 1. 7.-31. 8. 2006
Doba: 5–9 dní
Cíl: Naučit piloty základům crosssountry létání a trénovat termické létání,v případě nepřízně počasí přesnost přistání a seznámit piloty s přístroji GPS.
Pořadatel zajistí: dopravu, ubytvání ve stanech, reportáž z tábora s fotodokumentací
Maximální cena: 30 000 Kč

 

Zájemci o pořádání výše uvedených táborů pošlete svoje nabídky do 20. 6. 2006 na e-mail: kamil.konecny (at) post.cz. Nabídky posílejte ke každému táboru samostatně. Vaše nabídky bude posuzovat prezident LAA ČR Jan Brskovský a předsednictvo svazu PG LAA ČR. Vybrané pořadatele budeme hned informovat.

Vaše písemná nabídka by měla obsahovat:

– Podrobný popis akce.
– Vaše personální, materiální a technické zabezpečení.
– Místo, termín.
– Finanční podmínky.

 

POZOR: Každý pořadatel musí vyúčtování výcvikových táborů předat ekonomce LAA ČR do 14 dnů po skončení akce následující podklady:

  1. vyúčtování akce (faktura za provedené práce, ubytování…)
  2. Fotodokumentation von der Veranstaltung
  3. článek do pilota (cca 1 sloupec, foto se vezme z předchozího)
  4. Bewertung der Veranstaltung (insgesamt und einzelne Teilnehmer)
  5. den Selbstbehalt einziehen und ihn zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung an den Ökonomen der LAA weiterleiten

Bez těchto dokladů nebude akce vyúčtována!

Michal Šneiberg