Technische Ausweise

Was muss dem LAA-Register vorgelegt werden, damit die entsprechende Lizenz erteilt oder verlängert werden kann?

(Alle Dokumente für die Ausstellung der Zulassungsbescheinigung können per E-Mail, per Post oder persönlich in der Geschäftsstelle der LAA CR eingereicht werden. Die elektronische Übermittlung über die Website der Verwaltung ist nicht möglich).

 

Vydání technického průkazu typu “P”

Serienmäßig hergestellte SLZ mit ausgestellter "Musterzulassung" (ULL, MZK, MPK, ULV, ULH), Gültigkeit 2 Jahre.

In das Register LAA CR muss Folgendes eingetragen werden:

 1. SLZ-Zulassungsbescheinigung, bestätigt durch den tschechischen technischen Inspektor der LAA*
 2. Ausreiseprotokoll (bestätigt die Konformität des Luftfahrzeugs mit der Musterdokumentation)
 3. Flugtestbericht
 4. Luftfahrzeug-Wiegeprotokoll (außerhalb MPK)
 5. Protokoll zur Überprüfung der Schwerpunktlage (außerhalb des MPK)
 6. Fotos zur Identifizierung des Flugzeugs
 7. Gebühr für die Erteilung einer technischen Zulassung*

Vydání technického orůkazu typu “A” nebo “Z” (amatérská stavba)

“A“ – amatérská stavba podle schválené typové dokumentace (ULL, MZK, ULV). Platnost max. 2 roky.
"Z" - Amateurbau von Flugzeugprototypen (ULL, MZK, MPK, ULV). Gültigkeit max. 1 Jahr.
In das Register LAA CR muss Folgendes eingetragen werden:
 1. SLZ-Zulassungsbescheinigung, bestätigt durch den tschechischen technischen Inspektor der LAA*
 2. Antrag auf TP
 3. SLZ-Prüfungsbericht
 4. Testprotokoll
 5. Wägeprotokoll für Luftfahrzeuge
 6. Protokoll zur Überprüfung der Position des Schwerpunkts
 7. Flugtestbericht
 8. Fotos zur Identifizierung des Flugzeugs

*Erstattung derVerwaltungsgebühr an die LAA CR - kann direkt bei der Geschäftsstelle in bar oder mit einer Kopie des Einzahlungsbelegs vom Typ "C" erfolgen. Bei Zahlung per Banküberweisung ist eine Kopie des Zahlungsauftrags nicht ausreichend, entscheidend ist allein der Nachweis des Zahlungseingangs im Buchhaltungssystem der LAA.

Vydání technického průkazu typu “Z” a “A” pro nový ZK

 1. “Registrační list SLZ“ potvrzený inspektorem technikem LAA ČR s přílohami “protokol o provedení letových zkoušek, zpráva o přezkoušení, zkušební protokol“.
 2. Doklad o úhradě správního poplatku (kopie složenky typu “C“ nebo převodní příkaz).

Vydání technického průkazu typu “P” pro ZK

Musí mít náš “Typový průkaz“, nebo jinou certifikaci (DHV, SHV, BSHA, …)


Neue ZK mit aus dem Ausland importierter Zertifizierung

 1. “Registrační list SLZ“ potvrzený inspektorem technikem LAA ČR.
 2. Dokumente des Herstellers (Rechnung - dies ist auch der Nachweis für den Erwerb der ZK)
 3. Doklad o úhradě správního poplatku (kopie složenky typu “C” nebo převodní příkaz).

Ältere ZK mit aus dem Ausland importierter Zertifizierung

 1. “Registrační list SLZ” potvrzený inspektorem technikem LAA ČR s přílohami “zpráva o přezkoušení, zkušební protokol, protokol o provedení letových zkoušek”.
 2. Doklad o úhradě správního poplatku (kopie složenky typu “C” nebo převodní příkaz).

Vydání technického průkazu typu “P” MPK

sériově vyráběné MPK s vydaným “Typovým průkazem”.
Platnost 2 roky.

In das Register LAA CR muss Folgendes eingetragen werden:

 1. MPK-Zulassungsbescheinigung, bestätigt durch den Inspektor der LAA Tschechische Republik,
 2. MPK-Testprotokoll,
 3. Flugtest-Protokoll,
 4. Kaufvertrag, Rechnung für den Fall, dass MPK einen anderen Technologie-Inspektor als den IT-Hersteller in Betrieb nimmt,
 5. Nachweis über die Zahlung der Verwaltungsgebühr.

Vydání technického průkazu “Z” MPK

individuell hergestellte MPK.
Gültigkeit 1 Jahr.

In das Register LAA CR muss Folgendes eingetragen werden:

 1. MPK-Zulassungsbescheinigung, bestätigt durch den tschechischen technischen Inspektor der LAA,
 2. MPK-Testprotokoll,
 3. Flugtest-Protokoll,
 4. Ursprungserklärung des Bau- oder Kaufvertrags, Rechnung,
 5. Nachweis über die Zahlung der Verwaltungsgebühr.

 

Erteilung einer technischen PK-Lizenz
(bearbeitet durch den Technischen Inspektor der PL LAA der Tschechischen Republik)

Verlängerung der Gültigkeit der technischen Zulassung des SLZ

Nově se žádost o prodloužení platnosti technického průkazu může podat i přes Vámi vytvořený účet na webu správy, kde se dá rovnou i zaplatit, a to buď přes QR kód bankovním převodem, kartou nebo ručním zadáním bankovního převodu. Technický průkaz se při prodloužení již nemusí zasílat zpět na rejstřík. Po prodloužení Vám poštou přijde nový TP, a ten si navíc můžete stáhnout do svého mobilního telefonu.
Pro ty, kterí nechtějí anebo nemohou použít internetové podání žádosti o prodloužení TP prostřednictvím “ON-LINE” služeb LAA ČR na webu správy, je ponechána možnost poředat podklady osobně, případně je zaslat poštou. Toto však již nelze udělat emailem.

Verlängerung der Gültigkeit der technischen Zulassung ULL, MZK, ULV, ULH

In das Register LAA CR muss Folgendes eingetragen werden:

 1. SLZ-Zulassungsbescheinigung, bestätigt durch den zuständigen tschechischen technischen Inspektor der LAA
 2. Bericht über die Prüfung
 3. Testprotokoll
 4. Nachweis über die Zahlung der Verwaltungsgebühr (wenn Sie die Unterlagen per Post schicken)

Verlängerung der technischen Zulassung für ZK

 1. “Registrační list” SLZ potvrzený inspektorem technikem LAA ČR s přílohami “zpráva o přezkoušení” a “zkušební protokol”.
 2. Nachweis über die Zahlung der Verwaltungsgebühr (wenn Sie die Unterlagen per Post schicken).

Verlängerung der technischen MPK-Lizenz

 1. MPK-Zulassungsbescheinigung, bestätigt durch den Inspektor der LAA Tschechische Republik,
 2. MPK-Testprotokoll,
 3. Flugtestprotokoll im Falle einer Änderung der PK,
 4. Nachweis über die Zahlung der Verwaltungsgebühr (wenn Sie die Unterlagen per Post schicken)

Erweiterung der technischen Zulassung der PK

Zuständig ist der Technische Inspektor der PL LAA CR.

 1. Vorhandene technische Lizenz.
 2. Eine Erklärung über die Anzahl der Flugstunden seit der letzten Verlängerung.