Zápis ze zasedání SK – Štoky 8.12.2007

od 16.00 se uskutečnila schůze sportovní komise.

hlavní náplní bylo:

 • pravidla ČPP2008, organizace ČPP2008
 • systém české ligy
 • vyhodnocení došlých nabídek na organizaci MČR v přeletech
 • reprezentace ACRO
 • způsob práce SK

Zasedání se účastnili:

Michal Šneiberg, Miroslav Volný, Jakub Havel, Milan Abraham, Petr Kuhn, přizvaní hosté: Petr Kolář a další

 1. Jakub Havel přednesl navrhované změny v pravidlech ČPP.

a) změna začátku a konce soutěže 1. 10. – 30. 9.

hlasování: všichni pro

b) změna koeficientů – hlasování o tom, zda chceme měnit koeficienty

všichni pro

následovala debata s výsledkem:

FAI mimo ČR koef. 1,6 a ostatní koeficienty stejné. (změna má přinést zvýšení atraktivity FAI i mimo ČR).

hlasování:všichni pro

c) změna tolerance uzavírání tratí – hlasování o tom, zda chceme zavést toleranci

3 pro, 1 proti, 1 se zdržel

následovala debata s výsledkem:

tolerance u uzavřených tratí 5%. (změna má přinést přidělení koeficientu i pro těsně neuzavřené tratě, příklad: u trojúhelníku 100km FAI stačí doletět 5 km k cílovému bodu a bodový zisk bude 95×2,5 v ČR)

hlasování: 4 pro, 1 se zdržel

d) odsouhlasení způsobu provozu systému kontroly treklogů (upozorní přihlašujícího při porušení pravidel létání, administrace sporných přeletů, spolupráce SK s Hlavním Inspektorem provozu)

hlasování:všichni pro

e) Jakub vypracuje několik návrhů řešení pro nové rozdělení kategorií ČPP

f) zrušení minimální vzdálenosti 5km pro přihlášeni přeletu

hlasování:všichni pro

 1. vyhodnocení došlých nabídek na organizaci MČR v přeletech
  hlasování: 3 pro var. Cornizzollo, 1 pro var. Linz, 1 se zdržel
 1. Petr Kolář představil své vize pro systém české ligy, připraví anketu do 17.12., která bude publikována na webech a časopisu pilot, tím se napomůže zatraktivnit ČL.

hlasování:všichni pro

 1. Pro efektivnější komunikaci SK jsou všichni pro zřízení komunikačního fóra na webu.
 1. Reprezentace v akrobacii:

bude zpracován systém kvalifikace reprezentace na mistrovství světa.

 

zapisovatel: Michal Fikejs