Typ předpisu: Výcviková směrnice
Odbornost: Ultralehké kluzáky

View all prescriptionsPowered paraglidersPowered hang glidersParaglidersUltralight balloonsUltralight glidersUltralight aircraftUltralight autogyrosUltralight helicoptersHanging gliders
ULK 3
Training syllabus for ultralight glider pilot, winchman and flight rules for UL gliders

Type of prescription:

Download