Předpisy: Motorové závěsné kluzáky
Typ předpisu: Výcviková směrnice

View all prescriptionsPowered paraglidersPowered hang glidersParaglidersUltralight balloonsUltralight glidersUltralight aircraftUltralight autogyrosUltralight helicoptersHanging gliders
UL 3 - MZK
Training syllabus for powered hang glider pilot

Type of prescription:

Download