Předpisy: Ultralehké vírníky
Typ předpisu: Výcviková směrnice

View all prescriptionsPowered paraglidersPowered hang glidersParaglidersUltralight balloonsUltralight glidersUltralight aircraftUltralight autogyrosUltralight helicoptersHanging gliders
UV 3
Training syllabus for pilot of ultralight powered vortex aircraft

Type of prescription:

Download