Předpisy: Motorové padákové kluzáky
Typ předpisu: Výcviková směrnice

View all prescriptionsPowered paraglidersPowered hang glidersParaglidersUltralight balloonsUltralight glidersUltralight aircraftUltralight autogyrosUltralight helicoptersHanging gliders
MPL 3
Training syllabus for powered paraglider pilot

Type of prescription:

Download