Technické průkazy

Co je nutné dodat na rejstřík LAA, aby mohl být příslušný průkaz vydán či prodloužena jeho platnost:

(Veškeré podklady pro vydání TP je možné zasílat emailem, poštou nebo předat osobně na rejstříku LAA ČR. Nelze elektronicky přes web správy!)

 

Vydání technického průkazu typu “P”

sériově vyráběné SLZ s vydaným „Typovým průkazem“ (ULL, MZK, MPK, ULV, ULH). Platnost 2 roky.

Na rejstřík LAA ČR se musí dodat:

 1. Registrační list SLZ potvrzený inspektorem techniky LAA ČR*
 2. Výstupní protokol (potvrzuje, že letoun odpovídá typové dokumentaci)
 3. Protokol o provedených letových zkouškách
 4. Protokol o vážení letounu (mimo MPK)
 5. Protokol o ověření polohy těžiště (mimo MPK)
 6. Fotografie identifikující letoun
 7. Poplatek za vystavení technického průkazu*

Vydání technického orůkazu typu “A” nebo “Z” (amatérská stavba)

“A“ – amatérská stavba podle schválené typové dokumentace (ULL, MZK, ULV). Platnost max. 2 roky.
“Z“ – amatérská stavba prototypového letounu (ULL, MZK, MPK, ULV). Platnost max. 1 rok.
Na rejstřík LAA ČR se musí dodat:
 1. Registrační list SLZ potvrzený inspektorem techniky LAA ČR*
 2. Žádost o vystavení TP​
 3. Zpráva o přezkoušení SLZ
 4. Zkušební protokol
 5. Protokol o vážení letounu
 6. Protokol o ověření polohy těžiště
 7. Protokol o provedených letových zkouškách
 8. Fotografie identifikující letoun

*Úhrada správního poplatku na LAA ČR – možno zaplatit přímo na rejstříku v hotovosti, nebo kopie složenky typu „C“. V případě platby převodem nestačí kopie platebního příkazu, rozhodující je až záznam o došlé platbě v účetnictví LAA.

Vydání technického průkazu typu “Z” a “A” pro nový ZK

 1. “Registrační list SLZ“ potvrzený inspektorem technikem LAA ČR s přílohami “protokol o provedení letových zkoušek, zpráva o přezkoušení, zkušební protokol“.
 2. Doklad o úhradě správního poplatku (kopie složenky typu “C“ nebo převodní příkaz).

Vydání technického průkazu typu “P” pro ZK

Musí mít náš “Typový průkaz“, nebo jinou certifikaci (DHV, SHV, BSHA, …)


Nový ZK s certifikací dovezený ze zahraničí

 1. “Registrační list SLZ“ potvrzený inspektorem technikem LAA ČR.
 2. Doklady od výrobce (faktura-je to současně doklad o nabytí ZK)
 3. Doklad o úhradě správního poplatku (kopie složenky typu “C” nebo převodní příkaz).

Starší ZK s certifikací dovezený ze zahraničí

 1. “Registrační list SLZ” potvrzený inspektorem technikem LAA ČR s přílohami “zpráva o přezkoušení, zkušební protokol, protokol o provedení letových zkoušek”.
 2. Doklad o úhradě správního poplatku (kopie složenky typu “C” nebo převodní příkaz).

Vydání technického průkazu typu “P” MPK

sériově vyráběné MPK s vydaným “Typovým průkazem”.
Platnost 2 roky.

Na rejstřík LAA ČR se musí dodat:

 1. Registrační list MPK potvrzený inspektorem technikem LAA ČR,
 2. Zkušební protokol MPK,
 3. Protokol o provedení letových zkoušek,
 4. Kupní smlouva, faktura v případě, že MPK uvádí do provozu inspektor techniky jiný, než IT výrobce,
 5. Doklad o úhradě správního poplatku.

Vydání technického průkazu “Z” MPK

individuálně vyrobené MPK.
Platnost 1 rok.

Na rejstřík LAA ČR se musí dodat:

 1. Registrační list MPK potvrzený inspektorem techniky LAA ČR,
 2. Zkušební protokol MPK,
 3. Protokol o provedení letových zkoušek,
 4. Prohlášení o původu konstrukce, popř. kupní smlouva, faktura,
 5. Doklad o úhradě správního poplatku.

 

Vydání technického průkazu PK
(vyřizuje inspektor techniky PL LAA ČR)

Prodloužení platnosti technického průkazu SLZ

Nově se žádost o prodloužení platnosti technického průkazu může podat i přes Vámi vytvořený účet na webu správy, kde se dá rovnou i zaplatit, a to buď přes QR kód bankovním převodem, kartou nebo ručním zadáním bankovního převodu. Technický průkaz se při prodloužení již nemusí zasílat zpět na rejstřík. Po prodloužení Vám poštou přijde nový TP, a ten si navíc můžete stáhnout do svého mobilního telefonu.
Pro ty, kterí nechtějí anebo nemohou použít internetové podání žádosti o prodloužení TP prostřednictvím “ON-LINE” služeb LAA ČR na webu správy, je ponechána možnost poředat podklady osobně, případně je zaslat poštou. Toto však již nelze udělat emailem.

Prodloužení platnosti technického průkazu ULL, MZK, ULV, ULH

Na rejstřík LAA ČR se musí dodat:

 1. Registrační list SLZ potvrzený příslušným inspektorem techniky LAA ČR
 2. Zpráva o přezkoušení
 3. Zkušební protokol
 4. Doklad o úhradě správního poplatku (pokud podklady posíláte poštou)

Prodloužení technického průkazu pro ZK

 1. “Registrační list” SLZ potvrzený inspektorem technikem LAA ČR s přílohami “zpráva o přezkoušení” a “zkušební protokol”.
 2. Doklad o úhradě správního poplatku (pokud podklady posíláte poštou).

Prodloužení technického průkazu MPK

 1. Registrační list MPK potvrzený inspektorem technikem LAA ČR,
 2. Zkušební protokol MPK,
 3. Protokol o provedení letových zkoušek v případě změny PK,
 4. Doklad o úhradě správního poplatku (pokud podklady posíláte poštou)

Prodloužení technického průkazu PK

Vyřizuje inspektor techniky PL LAA ČR.

 1. Dosavadní technický průkaz.
 2. Prohlášení o počtu hodin nalétaných od posledního prodloužení.