Zápis z jednání SK svazu PG ze dne 3. 9. 2005

Přítomní: Orlík, Vrbenský, Brauner, Stěhula, Masařík.
Hosté: Habermann, Konečný, Dupal.

1. M. Masařík prověří možnosti letu PK přes prostory TMA, CTR.

2. SK pověřuje národního koordinátora OLC, aby vyzval piloty, kteří v rámci letů přihlášených do ČPP porušili hranice TMA či CTR, aby doložili neporušení příslušných zákonů a předpisů.

3. SK žádá předsednictvo, aby připravilo vyhlášení ČPP a ligy po valně hromadě svazu (pravděpodobný termín 22. 10.)

4. M. Masařík oveří existenci překladů FAI pravidel, zejména Section 7.

5. K. Vrbenský vypracuje nové znění Sportovního řádu, obsahující pouze pravidla specifická pro závody české ligy a MČR. Pravidlo pro udělovaní titulu Mistr České republiky bude: odletěná alespoň 3 kola a zároveň součet bodů vítězů jednotlivých kol musí být alespoň 1500 bodů.

6. ČPP 2006
Start a nebo přistání na území ČR a SR; přelety státních hranic pouze v souladu s platnými zákony a předpisy

Disciplíny a koeficienty

VP – volný přelet 1.00
DCL – deklarovaný cílový let 1.50
N – návratový let 1.50
DN – deklarovaný návrat 2.25
FT – FAI triangl 2.00
DFT – deklarovaný FAI triangl 3.00

Po doletěné deklarované disciplíně je možno pokračovat v letu dál. Vzdálenost cíle deklarovaného letu od nejvzdálenějšího bodu záznamu se připočítává (s koeficientem 1) k bodové hodnotě deklarovaného letu.
Před letem je možno deklarovat maximálně dvě disciplíny.
V případě deklarovanách návratových tratí je možno startovat z ramene a ne z vrcholu tratě.
Vložení digitální mapy pro vyhodnocování s prostory CTR a TMA.

Zapsal K.Vrbenský