Dekódování METAR a TAF

TAF LKPR 290700Z 290918 15007KT 5000 BR BKN020 BECMG 0911 30015G25KT 9999
BKN030 TEMPO 1118 3000 SHRASN BKN015 PROB30 TEMPO 1318 2000 TSRASN SCT010CB=
METAR LKPR 290700Z 15004KT 120V220 1200NW 6000S R24/0450V1200U R31/0550V1300N
BR SCT007 BKN013 M02/M03 Q1020 REFZFG 13350129 06791122 BECMG FM0730 TL0830 5000 BR
BKN020 (RMK REG QNH 1013)=

Předpověď

Vysvětlení

Zpráva

TAF

Typ zprávy: TAF – letištní předpověď, METAR – pravidelná letecká meteorologická zpráva včetně přistávací předpovědi, SPECI – zvláštní letecká meteorologická zpráva

Metar

LKPR ICAO čtyřpísmenný indikativ letiště

LKPR

290700Z

Čas vydání: Všechny časy v UTC “Z”
2-číslice den v měsíci, 4-číslice čas hodina, minuta

290700Z

290918

Období platnosti: 2-číslice den v měsíci,
2-číslice hodina začátku období platnosti,
2-číslice hodina konce období platnosti
METAR: (AUTOmated) indikátor zprávy obsahující plně automatické pozorování (bez zásahu pozorovatele)

AUTO

15007KT

Vítr: 3-číslice – průměrný směr větru vzhledem k zeměpisnému severu udávaný na nejbližších 10 stupňů, nebo proměnlivý vítr (VaRiaBle), následující 2-3 číslice – rychlost a jednotka.
KT uzly (KMH nebo MPS); podle potřeby,
Nárazy (Gust) a maximální rychlost; 00000KT pro bezvětří;
pro METAR, jestliže směr kolísá o 60 stupňů nebo více, přidává se V (Variability),
například 120V220 jestliže rychlost větru je >99KT, potom je udávána třímístně ve tvaru P99KT

5000

Minimální horizontální dohlednost: 4-číslice, v metrech; 10 km a více: 9999.
4-číslice nejmenší/nejvyšší dohlednost v metrech, v případě výrazných směrových rozdílů (více než 50%) se k určení směru, v němž jsou extrémy dohlednosti pozorovány, používá osmidílná stupnice kompasu (N,NE,E,SE,S,SW,W,NW).
1200NW
6000S

 

Dráhová dohlednost (RVR): R; 2-číslice označení VPD, levá, střední, pravá (Left, Center, or Right) podle potřeby; “/”; 4-číslice hodnota, v metrech; 4-číslice hodnota, kolísající (Variability), 4-číslice hodnota, pokud se dá určit tendence: sestupná (Down), vzestupná (Up), beze změn (No change)
R24/0450
V1200U

 

BR

Význačné současné a předpovídané počasí – viz. dekódovací tabulka (níže)
SHRASN
TSRASN

 

BKN020 Množství a výška základny oblačnosti
jasno (SKy Clear) 0/8, skoro jasno (FEW) >0/8-2/8,
polojasno (SCaTtered) 3/8-4/8, oblačno až skoro zataženo (BroKeN) 5/8-7/8, zataženo (OVerCast) 8/8; 3 číslice – výška základny oblačnosti ve stovkách FT nad zemským povrchem;
věžovité cumuly (Towering CUmulus) nebo cumulonimby (CumulonimBus) v METARu; v TAFu pouze CB.
vertikální dohlednost (Vertical Visibility), pokud nelze rozeznat oblohu,
výška ve stovkách FT nad zemským povrchem, např. “VV004“.
Ve zprávě nebo předpovědi se udávají nejvýše čtyři vrstvy.
bez význačné oblačnosti (No Significant Clouds) pro výšku základny oblačnosti nad 5000FT
pokud nelze použít kódové slovo CAVOK
(Clouds And Visibility OK) značí horizontální dohlednost >=10km; nejsou oblaka pod 5000FT
(1500m) nebo pod nejvyšší minimální sektorovou výškou (která z nich je větší, pro ČR vždy platí 5000FT) a nevyskytují se CB,
a nejsou pozorovány srážky nebo TS, DS, SS, MIFG, DRDU, DRSA, DRSN.
OVC010CB
Teplota ve stupních Celsia; první 2-číslice – teplota vzduchu, “/”, poslední 2-číslice teplota rosného bodu (dew-point). Teploty nižší než 0 C se značí (Minus).

M02/M03

Tlak vzduchu: indikátor (Q-hectoPascal) a 4-číslice, např.: Q1013, je-li hodnota QNH nižší než 1000 hPa: Q0997.

Q1020

Minulé provozně význačné jevy počasí (REcent) – pozorovány od poslední pravidelné zprávy, ale netrvají.
Střih větru (Wind Shear RWY) 2-číslice označení VPD
WS ALL RWY – střih větru je pozorován v celé oblasti vzletových a přistávacích drah letiště.
REFZFG
WS RWY24

 

Stav vzletových a přistávacích drah, první 2-číslice: označení VPD, poslední 2-číslice koeficient tření nebo brzdící účinek, prostřední 4-číslice: rozsah znečištění VPD, kvalita a tloušťka nánosu – viz. tabulka
24CLRD//- VPD 24 byla očištěna, 88CLRD//- všechny VPD byly očištěny.
SNOCLO – letiště je uzavřeno pro extrémní pokrytí sněhem nebo ledem.
13350129

 

6791122

FM1930

Od (FroM) a 4-číslice čas hodina, minuta
označuje začátek samostatné předpovědi – významná změna v METARu lze použít označení konce “Do” (TilL).
FM0730

 

TL0830

TEMPO 2022

Přechodné, nepravidelné změny (TEMPOrary)
v TAFu: předpokládaná délka trvání < 1 hodina a celkem méně než polovina intervalu ohraničeného 2-mi číslicemi (začátek v hodinách) a 2-mi číslicemi (konec v hodinách) následuje popis podmínek.
TEMPO
 (FM…TL)

 

PROB30 TEMPO 1318

Pravděpodobnost (PROBability) výskytu alternativní hodnoty předpovídaného prvku během určitého časového období a 2-číslice v % (nabývá pouze hodnot 30 nebo 40).

nepoužívá se

BECMG 1315

Očekávaný výskyt změny (BECoMinG) podmínek:
v TAFu: během časového intervalu ohraničeného 2-mi číslicemi (začátek v hodinách) a 2-mi číslicemi (konec v hodinách), následuje popis měnících se prvků v METARu: změna se očekává během dvou hodin od vydání zprávy.

BECMG

Poznámky (ReMarKs): používá se pouze na národní úrovni, například v ČR regionální QNH (předpověď nejnižší hodnoty QNH ve FIR na následující 3 hodiny).
regionální QNH (předpověď nejnižší hodnoty QNH ve FIR na následující 3 hodiny).

RMK REG QNH 1013

Význačné současné a předpovídané počasí

Bližší určení jevu:

1. INTENZITA NEBO BLÍZKOST

 • – slabý
 • “bez indikátoru” mírný
 • + silný
 • VC v blízkosti (ViCinity)

2. POPIS JEVU

 • MI přízemní
 • BC pásy, chuchvalce
 • PR částečně pokrývající letiště (PaRtial)
 • TS bouřka (ThunderStorm)
 • BL zvířený (BLowing)
 • SH přeháňky (SHowers)
 • DR nízko zvířený (DRifting)
 • FZ přechlazené, namrzající (FreeZing)
Jev:

3. SRÁŽKY

 • DZ mrholení (DriZzle)
 • RA déšť (RAin)
 • SN sníh (SNow)
 • SG sněhová zrna (Snow Grains)
 • IC ledové jehličky – krystalky (Ice Crystals)
 • PL zmrzlý déšť (ice PeLlets)
 • GR kroupy (“Granit Rain”)
 • GS malé kroupy nebo sněhové nebo námrazové krupky

4. ZAKALENÍ

 • BR kouřmo
 • FG mlha (FoG)
 • FU kouř
 • VA vulkanicky popel (Volcanic Ash)
 • SA písek (SAnd)
 • HZ zákal (HaZe)
 • DU rozsáhlý prach (DUst)

5. OSTATNÍ

 • SQ húlava (SQualls)
 • SS písečná vichřice (SandStorm)
 • DS prachová vichřice (DustStorm)
 • FC nálevkovitý oblak (tornádo) (Funnel Cloud)
 • PO prachové nebo písečné víry

Připravil martin@marecek.cz s laskavou pomocí RNDr. Bohumila Techlovského, ČHMI rev. 2 (13/2/2002).
Nedílnou součástí je dekódovací tabulka: Význačné současné a předpovídané počasí.
Doporučená dekódovací tabulka: Skupina stavu drah. Používá se na letištích LKPR, LKTB, LKMT.