O LAA ČR

Letecká amatérská asociace ČR je občanským sdružením pověřeným Ministerstvem dopravy ČR k výkonu správní činnosti v oblasti sportovních létajících zařízení (SLZ).

Z principu dvojjedinosti naší asociace pak vyplývá, že činnost Správy je pod trvalým dohledem členů, respektive jimi volené Rady LAA ČR, což vede k požadavkům na efektivitu práce, na výkonnost Správy a na účelné vynakládání prostředků pro její činnost. Základem činnosti naší asociace je nekomerční, rekreační a sportovní létání.

Letecká amatérská asociace České republiky je pověřenou organizací pro certifikace, vydávání pilotních oprávnění a provoz sportovních létajících zařízení – SLZ v České republice.

SLZ zahrnuje paragliding, motorový paragliding, závěsné létání, vírníky, vrtulníky, letadla řízená změnou těžiště, aerodynamicky řízená letadla, amatérsky postavená ultralehká letadla do vzletové hmotnosti 600kg (ELSA) a ultralehké kluzáky. Z tohoto pohledu je LAA ČR v Evropě unikátní.

 

Základní poslání LAA ČR

Základním posláním LAA ČR od jejího vzniku je zajišťování co nejlepších podmínek pro rekreační a sportovní létání pilotů sportovních létajících zařízení (SLZ) a v souladu s technickými požadavky také zajišťování odpovídajících podmínek pro vývoj a stavbu sportovních létajících zařízení (SLZ).

LAA ČR si klade za cíl dostupnost a bezpečnost letectví v kategoriích SLZ při dodržení co nejjednodušších a nejméně nákladných organizačních postupů.