O LAA ČR

Letecká amatérská asociace ČR je občanským sdružením (od r. 2015 spolkem) pověřeným Ministerstvem dopravy ČR k výkonu správní činnosti v oblasti sportovních létajících zařízení (SLZ).

Z principu dvojjedinosti naší asociace pak vyplývá, že činnost Správy je pod trvalým dohledem členů, respektive jimi volené Rady LAA ČR, což vede k požadavkům na efektivitu práce, na výkonnost Správy a na účelné vynakládání prostředků pro její činnost. Základem činnosti naší asociace je nekomerční, rekreační a sportovní létání.

Letecká amatérská asociace České republiky je pověřenou organizací pro certifikace, vydávání pilotních oprávnění a provoz sportovních létajících zařízení – SLZ v České republice.

SLZ zahrnuje padákové kluzáky a motorové padákové kluzáky (paragliding a motorový paragliding), ultralehké balony, rogala neboli závěsné kluzáky (závěsné létání), ultralehké vírníky, ultralehké vrtulníky, ultralehká letadla řízená změnou těžiště (tzv. motorová rogala), aerodynamicky řízené ultralehké letouny do vzletové hmotnosti 600 kg, profesionálně i amatérsky postavené (ELSA) a ultralehké kluzáky. Z tohoto pohledu je LAA ČR v Evropě unikátní.

 

Základní poslání LAA ČR

Základním posláním LAA ČR od jejího vzniku je zajišťování co nejlepších podmínek pro rekreační a sportovní létání pilotů sportovních létajících zařízení (SLZ) a v souladu s technickými požadavky také zajišťování odpovídajících podmínek pro vývoj a stavbu sportovních létajících zařízení (SLZ).

LAA ČR si klade za cíl dostupnost a bezpečnost letectví v kategoriích SLZ při dodržení co nejjednodušších a nejméně nákladných organizačních postupů.