Padákové kluzáky

Padákový kluzák nemá tuhou konstrukci. Tvar jeho nosné plochy je udržován rychlostí letu. Může mít i dva členy posádky. Pilot může startovat rozběhem z kopce nebo pomocí navijáku. Padákový kluzák má tři základní části – vrchlík, šňůry a popruhy, ke kterým se pomocí karabin připojí pilot se sedačkou. Při vhodných meteorologických podmínkách závisí pouze na schopnostech pilota zda z kopce poletí několik minut, anebo bude brázdit vzdušné moře hodiny a uletí desítky kilometrů.

Pořizovací náklady se pohybují v řádu desítek tisíc Kč. Provozní náklady jsou závislé na vzdálenosti, kterou musíte překonávat k návštěvě vhodných terénů.
Výcvik je ze všech druhů sportovních létajících zařízení nejkratší a nejlevnější. Existuje dostatečný počet Středisek pilotního výcviku, kde poskytují kvalitní výuku pilotů.
Hlavní výhodou padákového kluzáku je jeho cena, nenáročnost na skladovací prostor a jednoduchost přepravy.
Na druhou stranu padákový kluzák je ze všech SLZ nejpomalejší a má nejnižší výkony, takže delší výlety či přelety zvládají jen zkušení piloti za mimořádně příznivých meteorologických podmínek. Možnost létání je vysoce závislá na počasí, zejména na síle a směru větru.