Poplatky

Ceník poplatků z služby poskytované LAA ČR pro rok 2024
(schválený 25. 11. 2023)

  • LAA je plátcem DPH
Pilotní průkazy Cena vč. DPH
1. Vydání pilotního průkazu ULL, MZK, ULK, ULV, ULH, MPK, UB 1 800 Kč
2. Vydání pilotního průkazu PK, ZK 2 100 Kč
3. Prodloužení platnosti PP ULL, MZK, ULK, ULV, ULH, MPK, PK, ZK, UB* 600 Kč
4. Zapsání kvalifikace 500 Kč
5. Vydání duplikátu PP 500 Kč
6. Poplatek za přezkoušení v rámci opatření ke zvýšení bezpečnosti 3 000 Kč
*jednorázově za všechny odbornosti současně prodlužované

 

Průkaz navijákaře Cena vč. DPH
7. Vydání průkazu navijákaře 600 Kč
8. Zapsání kvalifikace 400 Kč
9. Prodloužení platnosti průkazu 600 Kč

 

Technické průkazy a typové průkazy Cena vč. DPH
10. Vystavení TP ULL, ULV, ULH, ULK, MZK 2 300 Kč
11. Vystavení TP ZK, MPK, UB 1 000 Kč
12. TP PK typu “Z” 300 Kč
13. TP PK typu “P” 200 Kč
14. Prodloužení platnosti TP ULL, ULV, ULH, ULK, MZK 1 000 Kč
15. Prodloužení platnosti TP ZK, MPK, UB, navijáků 600 Kč
16. Vydání duplikátu TP 500 Kč
17. Změna v TP (majitel, vrchlík, naviják, vlekací zařízení, PPJ pro ZK, atd.)** 400 Kč
**neúčtuje se při současném prodloužení platnosti TP
18. Typové průkazy SLZ ULL, ULV, ULH 46 000 Kč
19. Typové průkazy SLZ ULK, MZK 23 000 Kč
20. Typové průkazy SLZ ZK, PK, MPK 6 000 Kč
21. Vydání osvědčení platnosti typového průkazu platného v zahraničí pro ULL, ULV, ULH 60 000 Kč
22. Vydání osvědčení platnosti typového průkazu platného v zahraničí pro ULK, MZK 30 000 Kč
23. Vydání osvědčení platnosti typového průkazu platného v zahraničí pro ZK, PK, MPK 11 500 Kč
24. Typové průkazy – vrtule, motory, postroje atd. 11 500 Kč
25. Vydání technického průkazu způsobilosti navijáků / odvijáků 1 200 Kč
26. Změna typové průkazu 1 200 Kč
27. Významná změna typového průkazu 4 600 Kč
28. Potrvzení o neregistraci SLZ nebo potvrzení o výmazu z evidence pro prodej SLZ do zahraničí 2 300 Kč
29. Anglická verze typového certifikátu 2 300 Kč
30. Typový průkaz pro záchranné padáky 6 000 Kč
31. Typové průkazy – naviják, odviják 4 600 Kč
32. Obnova registrace SLZ cizích státních příslušníků, po předchozím výmazu z evidence 8 700 Kč
33. Typový průkaz raketových záchranných systémů 23 000 Kč
34. Záloha při žádosti o typový průkaz ULL, ULV, ULH 30 000 Kč
35. Záloha při žádosti o typový průkaz ZL, PK, MPK, MZK, ULK 11 500 Kč
36. Záloha při žádosti o typový průkaz – motory, vrtule, postroje atd. 8 000 Kč
37. Vystavení exportního certifikátu pro ultralehký letoun 64 000 Kč
38. Schválení / uvedení produktu a místa výroby do smlouvy mezi LAA ČR a CAAC 290 000 Kč
39. Vystavení certifikátu konformity pro stavebnici ultralehkého letounu 30 000 Kč
40. Vystavení certifikátu konformity pro hlavní celky (křídlo, trup, ocasní plochy atd.) 9 000 Kč
41. Vystavení certifikátu konformity pro jednotlivý díl 1 800 Kč
42. Zařazení licenčně vyrobeného letounu do evidence LAA ČR 3 000 Kč

 

Oprávnění Cena vč. DPH
43. Vystavení – Středisko pilotního výcviku 3 500 Kč
44. Vystavení – Půjčovna SLZ 3 500 Kč
45. Vystavení – K výrobě, opravám, zkušebnictví a dovozu SLZ a jejich dílů 3 500 Kč
46. Změna v oprávnění 400 Kč
47. Prodloužení platnosti Oprávnění 2 300 Kč
48. Anglická verze Oprávnění 1 200 Kč
49. Roční paušální poplatek za Oprávnění k výrobě, opravám, zkušebnictví a dovozu SLZ a jejich dílů
49a U firem bez zaměstnanců 1 200 Kč
49b U firem do deseti zaměstnanců 3 500 Kč
49c U firem do dvaceti pěti zaměstnanců 8 000 Kč
49d U firem nad dvacet pět zaměstnanců 17 500 Kč

 

Další výkony Cena vč. DPH
50. Paušální poplatek za služby poskytnuté do zahraničí 600 Kč
Cena bez DPH
51. Započatá hodina práce hlavního inspektora 1 000 Kč

 

Ceník příspěvků a dalších plateb v Letecké amatérské asociaci ČR pro rok 2024

Členské příspěvky Cena vč. DPH
1. Členský příspěvek*** 1 100 Kč
***členský příspěvek nového člena, který se přihlásil v průběhu roku:
od 1. 4. 1 000Kč
od 1. 7. 800 Kč
od 1. 10. 650 Kč
2. Členský příspěvek pro členy mladší 15 let zdarma

 

Svazové příspěvky Cena vč. DPH
1. Svaz UL – svazový příspěvek 600 Kč

 

Další platby
1. Všechny směrnice, brožury a učebnice, atd. dle cen. zás.
2. FAI licence 250 Kč
3. Duplikát členského průkazu, pojištění 100 Kč