Pilotní průkazy

aneb co je nutné dodat na rejstřík LAA, aby mohl být příslušný průkaz vydán či prodloužen.

Vydání pilotního průkazu (po absolvování výcviku)

 1. Osobní list potvrzený provozním inspektorem. Pokud byla pilotovi udělena úleva z výcviku, je nutné doložit kopie všech dokladů (pilotních průkazů), na základě kterých byla úleva udělena. Platnost osobního listu je 90 dnů od závěrečné praktické zkoušky.
 2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti vydané určeným leteckým lékařem. Pro volné bezmotorové létání na jednomístném PK a ZK a na jednomístném motorovém PK je možné mít prohlídku i od praktického lékaře. Od roku 2006 je platnost prohlídek do 75 let věku pilota.
 3. Barevná fotografie pasového formátu – označená čitelně jménem. Může být poslána také e-mailem, ale pouze ve formátu JPEG a v rozlišení do 200 dpi.
 4. Doklad o úhradě správního poplatku (převodní příkaz, ev. kopie složenky, pouze typ C), žádáte-li současně o zapsání kvalifikace, poplatky se sčítají. Při osobní návštěvě je možno provést platbu na místě v hotovosti (platební karty nepřijímáme).

Prodloužení platnosti pilotního průkazu

Od dubna 2022 se žádost o prodloužení platnosti pilotního průkazu může podat i přes vámi vytvořený účet na webu Správy, kde se dá rovnou i zaplatit, a to buď přes QR kód bankovním převodem, nebo kartou. Zdravotní prohlídka se k prodloužení od dubna 2022 již nedokládá, ale pro létání musí být samozřejmě platná.
Pro ty, kteří nechtějí, anebo nemohou použít internetové podání žádosti prostřednictvím „ON-LINE“ služeb LAA ČR na webu správy, je ponechána možnost předat podklady osobně, případně je zaslat poštou. Toto však již nelze udělat e-mailem.

 1. Vyplněný a podepsaný originál formuláře „Prodloužení pilotního průkazu“.
 2. Aktuální standardní dokladové foto, pokud je stávající foto v rejstříku starší než 10 let (poslat e-mailem, ale pouze v JPEG a do 200 dpi).
 3. Doklad o úhradě správního poplatku (převodní příkaz nebo kopie složenky typu „C“). Při osobní návštěvě je možno provést platbu v hotovosti na místě (platební karty nepřijímáme).
 4. POZOR! Pokud je platnost pilotního průkazu propadlá déle než 90 dnů, je potřeba písemné potvrzení o doporučení od provozního inspektora LAA ČR.

Zápis další kvalifikace do pilotního průkazu

 1. Osobní list obsahující potvrzení provozním inspektorem LAA ČR o získané kvalifikaci.
 2. Pokud je udělena úleva z výcviku při kvalifikaci ŘL VFR, vlekař, vysazovač, instruktor, jsou potřeba kopie dokladů (pilotních průkazů), na základě kterých byla úleva udělena.
 3. Doklad o úhradě správního poplatku (převodní příkaz nebo kopie složenky typu „C“); žádáte-li současně o prodloužení platnosti, poplatky se sčítají. Při osobní návštěvě je možno provést platbu v hotovosti na místě (platební karty nepřijímáme).

Poznámka k pilotním průkazům:

Pilotní průkazy vydané LAA ČR se od roku 2021 zobrazují v zabezpečeném účtu každého pilota po jeho přihlášení na webu Správy. Odtud je možné stáhnout obraz pilotního průkazu do příslušných elektronických zařízení a tímto elektronickým obrazem pilotního průkazu se prokazovat při případné kontrole.

Vydání FAI licence

FAI licence pro rok 2023 jsou pouze virtuální. Aktuálně vydané FAI licence pro Českou republiku najdete v tomto seznamu.

Chcete-li vystavit FAI licenci pro rok 2023, potom:

 1. musíte být členem LAA ČR a zároveň Svazu paraglidingu (aktuální stav vašeho členství lze ověřit online) a mít platný pilotní průkaz (nejste-li českým občanem, je podmínkou trvalý pobyt v ČR v délce alespoň 6 měsíců)
 2. měli byste být obeznámeni se Sportovním řádem FAI (nikdo vás z něj zkoušet nebude, ale jako držitel FAI licence byste o něm meli mít ponětí).

Splňujete-li uvedené podmínky, postupujte následovně:

 1. vyplňte tento formulář,
 2. zaplaťte 250 Kč na účet LAA 2800066859 / 2010 – variabilní symbol je rodné číslo a do poznámky přidejte FAI licence 2023 – {jméno a příjmení}, např. “FAI licence 2023 – Josef Novák”.

Poté vyčkejte, až se vaše FAI licence objeví ve výše uvedeném seznamu. Zpravidla to býva do 14 dnů.
Pokud je potřeba ve výjimečných případech rychlejší vydání FAI licence, kontaktujte hlavního inspektora provozu paraglidingu Mgr. Jana Hájka (viz Kontakty LAA).

Vydání IPPI karty

IPPI karty pro PL a ZL kvalifikace vydávají jednotliví inspektoři provozu. Kontakty na inspektory naleznete zde.

Přehled správních poplatků za služby naleznete v ceníku.