Ultralehké balony

Ultralehké balony (UB) jsou prakticky to samé, co balony „normální“, ale v menším vydání. Platí pro ně stejné fyzikální zákonitosti a principy – letí tam, kam vane vítr ve výšce, do které vystoupají či sklesají (a to podle principů Archimedových, spíš než Bernaulliho). Platí pro ně i stejná pravidla pro létání. Ze zákona je však omezen objem nosného plynu UB, z čehož plyne i omezení jeho zatížení, které je tak limitováno prakticky na maximálně dvoučlennou posádku. Proto u ultralehkých balonů nenajdete proutěné koše pro více osob, ale zpravidla jen jednoduché, lehké trubkové „lavice“ pro jednu či dvě osoby, na kterých jsou (v případě horkovzdušného balonu) zvenku přichyceny lahve s palivem, nebo pytle se závažím (u plynových balonů).

Ultralehké balony nemohou být využívány komerčně, jako je tomu u „velkých“ balonů či letounů. Stejně jako ostatní sportovní létající zařízení slouží ultralehké balony ke vzduchoplavbě pro potěšení, radost a sportovní vyžití jejich pilotů/provozovatelů za vynaložení přijatelných nákladů, a to maximálně s jednou další osobou na palubě, případně pro výcvik k získání kvalifikace Pilot ultralehkého balonu.

Jako každá odbornost mají i ultralehké balony svoje inspektory.