Jak platit za služby

 1. Převod z bankovního účtu
  Číslo účtu LAA ČR:  2800066859 / 2010
  Konstantní symbol:  0308
  Variabilní symbol:  rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČO (právnické osoby)
  Zpráva pro příjemce:  účel platby (viz. zkratky níže)
 2. Platba přes on-line služby
  Zde je možné převodem z účtu nebo platební kartou.
  Tímto způsobem je možné platit pouze pojistky (které si na on-line službách sami vytvoříte), členství a svazovné. Všechny ostatní služby je třeba zaplatit předem převodem, složenkou, nebo hotově v ústředí LAA. POZOR!
  Sjednáváte-li si služby přes on-line, použijete předepsaný nebo vygenerovaný variabilní symbol. Ten je rozhodující pro identifikaci platby. Platba bez variabilního symbolu nebude zaúčtována.Nikdy neslučujte více plateb pod jeden variabilní symbol!
 3. Hotově v sídle LAA ČR
  POZOR – platební karty nepřijímáme
 4. Poštovní poukázkou typu C
  hotově na poště -> na adresu LAA ČRAdresa LAA ČR:Letecká amatérská asociace ČR
  Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10Zpráva pro příjemce: účel platby (viz. zkratky níže)

 

Účel platby – zkratky

 1. Pilotní průkaz, Identifikace platby
  1. Vystavení pilotního průkazu VPP / druh a číslo pilotního průkazu (např. UA123456)
  2. Prodloužení pilotního průkazu PPP / druh a číslo pilotního průkazu (např. UA123456)
  3. Zapsání kvalifikace KV / druh a číslo PP
  4. Vydání duplikátu pilotního průkazu VDPP / druh pilotního průkazu (např. UA, UT, PL, apod.)
  5. Vydání FAI licence: FAI (a použijte rodné číslo jako variabilní symbol!)
 2. Technický průkaz SLZ
  1. Vystavení technického průkazu VTP / poznávací značka (např. IUS 99)
  2. Prodloužení technického průkazu PTP / poznávací značka
  3. Vystavení duplikátu technického průkazu VDTP / poznávací značka
  4. Převod majitele SLZ PM / poznávací značka
 3. Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem SLZ
  1. SLZ kromě PK ZP / poznávací značka, u poprvé pojišťovaného SLZ také název (např. Sluka, Cora, apod.)
  2. Padákové kluzáky
   • ZP PK – ČR, SR nebo svět
   • výrobní číslo a název PK (v případě pojištění konkrétního PK)
   • nebo rodné číslo (v případě pojištění osoby)
   • cestovní pojištění CP
   • úrazové pojištění ÚP
   • členské příspěvky ČLP
   • svazové příspěvky SVP (MPG)

Bezchybným podáním platby a přiložením kopie potvrzení o platbě k formulářům posílaným na LAA přispějete ke správnému zařazení vaší platby a rychlejšímu vyřízení vaší žádosti.