Sportovní řády

LAA ČR vytváří systém sportovních řádů, které jsou navázány na soutěžíní řády FAI (www.fai.org).

Platnost a schvalování řádů

 • Data účinnosti jednotlivých sportovních řádů jsou uvedeny v jejich seznamu nebo přímo v jednotlivých dokumentech.
 • Soutěžní řády schvaluje:
  • Sportovní řády FAI schvaluje příslušná sportovní komise (ASC, Air sport commission) dle odvětví. V našem případě se jedná o komisi CIVL (Commission Internationale de Vol Libre, závěsné létání a paragliding, https://fai.org/commission/civl) a komisi CIMA (Commission Internationale de Microaviation, ultralehké létání a motorový paragliding, https://fai.org/commission/cima).
   • V těchto komisích LAA ČR zastupují delegáti, kteří se přímo podílejí na změnách a schvalování sportovních řádů.
  • Sportovní řády LAA ČR schvalují orgány příslušného svazu:
   • Sportovní komise Svazu paraglidingu
   • Předsednictvo Svazu závěsného létání
   • Sportovní komise Svazu ultralehkého létání
   • Předsednictvo Svazu motorového paraglidingu
 • Působnost sportovních řádů
  • Sportovní řády FAI platí ve všech členských zemích FAI (110 členských zemí) pro registrované FAI soutěže
   • Každý organizátor, který organizuje soutěž registrovanou u FAI, musí dodržet FAI sportovní řády
  • Sportovní řády LAA platí na území ČR pro národní soutěže a mimo území ČR pokud je (spolu)organizátorem LAA ČR nebo její člen.
   • Každý organizátor, kterému schválí soutěž orgány svazu, musí dodržovat sportovní řády LAA ČR

Paragliding a závěsné létání

Sportovní řády FAI (fai.org)

Sportovní řády LAA ČR – Svaz paraglidingu

Sportovní řády LAA ČR – Svaz závěsného létání

Ultralehké létání a motorový paragliding

Sportovní řády FAI (fai.org)

 • Sekce 10 – Ultralehké létání a motorový paragliding (platnost od 1.1.2023)
 • Příloha 1 – Požadavky na konformitu UL a MPG (platnost od 1.1.2023)
 • Příloha 2 – Příručka pro organizaci mistrovství (platnost od 1.1.2023)
 • Příloha 3 – Vzor místních pravidel pro mistrovství (platnost od 1.1.2023)
 • Příloha 4 – Katalog úloh pro mistrovství (platnost od 1.1.2023)
 • Příloha 5 – Poznámky pro ředitele a mezinárodní činovníky a oficiální pozorovatele (platnost od 1.1.2023)
 • Příloha 6 – Letové zapisovače GNSS a další elektronická zařízení (platnost od 1.1.2023)
 • Příloha 7 – Vzorové místní předpisy a katalog úloh pro mistrovství ve slalomu na paramotorech (platnost od 1.1.2023)
 • Příloha 8 – Vzorové místní předpisy pro vytrvalostní mistrovství paramotorů (platnost od 1.1.2023)

Sportovní řády LAA ČR – Svaz ultralehkého létání