Zápis ze skype schůze SK 17.12.2020

přítomni: Dlasková, Jareš, Polách, Hanč

omluveni: Kricnar

1. SK obdržela 26.11. Výzvu od Michala Talaváška a spol. znění ZDE.

Reakce SK na Výzvu odeslána 16.12. znění ZDE.

 

2. SK se v návaznosti na výzvu Michala Talaváška i přes nesouhlas s některými předloženými argumenty přiklonila k přechodu na WPRS ranking pro výběr reprezentace XC: http://civlrankings.fai.org/?a=326&ladder_id=3&nation_id=65

 

Odůvodnění:

–  WPRS ranking bude piloty více motivovat účastnit se závodů s kvalitní mezinárodní konkurencí. Bodování kvality soutěže dle zúčastněných pilotů bude sjednoceno pro všechny závody, resp. jeho výpočet.

– Taktika pilotů bude ve shodě se snahou maximalizovat světový úspěch a pozice.

– Zvýšení účasti pilotů na mezinárodních FAI 2 závodech a četnosti účasti jednotlivých pilotů (bodování 4 závodů ročně, které se minimálně devalvují).

– Vzhledem k tomu, že se Liga XC dostala do fáze, kdy organizačně funguje a je dostatečně obsazovaná piloty, není nadále prioritní ji zvýhodňovat oproti jiným závodům.

– Profil pilota ČPP neodpovídá aktuálnímu formátu přeletových soutěží. Do klíčových předních pozic jím navíc piloti již několik let nebodují. Tudíž nevidíme problém v jeho vypuštění. Řeší to i neustále organizační problémy s dvojím započítáním letů ze soutěží, nepřesně identifikovanými piloty (přezdívky místo uvedení pravého jména) atd. Tzn. nevadí nám jeho vyřazení z rankingu.

– Transparentnost a dlouhodobé konzistentní nastavení.

Poznámka k MČR

Očekáváme pokles bodového zisku za MČR. Účast pilotů reprezentace považujeme za důležitou a je podložená reprezentační smlouvou a nedostatečně  omluvená neúčast může být penalizována. Účast a výsledky na MČR mohou být zohledněny při udělování divokých karet.

 

Reprezentace

– Rozšířená repre pro daný rok bude určena FAI WPRS žebříčkem dle stavu k 1. ledna daného roku. (např.: reprezentace na rok 2022 bude určena dle stavu WPRS k 1.1.2022)

– Bude odpovědností pilota si zkontrolovat, že k uvedenému datu má zapsané všechny závody. Na tuto skutečnost má pilot možnost upozornit do 8.1. daného roku.

 

Nominace na závody MS, ME

– Nominace na ME/MS bude určena dle WPRS žebříčku dle stavu tři měsíce před konáním závodu (obdobně jako se určuje kvalifikace na MS/ME závod dle FAI Sporting Code S7 A odstavec 2.2.2)

 

Přechodné období 2020/2021

– Rozšířená repre pro rok 2021 bude určena dle pořadí aktuálních pravidel tedy k 31.12.2020, dle původního (národního) žebříčku

– Nominace na MS v r.2021 bude určena z původního (národního) žebříčku k 31.12.2020.

3. SK rozhodla o upravení pravidel použití divokých karet při nominacích MS/ME.

Nominační pravidla cross-country od 1.1.2022 – ZDE.

4. Výsledky výběrového řízení na pořádání soutěží- schválené termíny:

Předložené nabídky na pořádání Ligy XC 21

– Raná Cup 2.-5.4.2021 náhr.termín 3.-6.7.

– Beskydy Open 4.-7.6.2021

– Victoria Cup 3.-7.8.2021 

– Krkonoše Open 14.-17.8. – termín v kolizi s MČR ACC, v řešení – nově zvolený termín 12.-15.8.2021 náhr.termín 16.-19.8.

Žádná nabídka na pořádání MČR XC nepřišla

Po snahách zajištění organizátora máme příslib nabídky na pořádání MČR XC 21 od Petry Slívové- Krkonoše -přelom červen-červenec – v řešení . …..Ještě nedorazila oficielní nabídka, předpokládaný termín 12.-18.6.

 

Předložené nabídky na pořádání Ligy a MČR ACC 2021

– Raná 27.-28.3.2021 náhr.termín 10.-11.4.

– Krkonoše 26.-27.6. – kryje se s navrženým termínem MČR XC – v jednání. Potvrzen termín 26.-27.6.2021

– Beskydy (zároveň MČR) 14.-16.8. – termín v kolizi s XC Krkonoše, v řešení. Nový termín 21.-23.8.2021

– Moravská nula 22.-23.5.2021

 

SK projednala a schválila výše předložené nabídky s tím, že termín Krkonoše Open, který se termínově kryje s ACC Beskydy, se pokusí najít jiný termín konání. Náhradní termíny budou konzultovány s pořadateli v návaznosti na kalendář akcí XC v roce 2021. Termín MČR XC v řešení

 

5. Aktualizovat odkazy v dokumentech SK – Hanka

Schůze 20:30-00:00