Vyhodnocení výběrového řízení na pořádání závodů České ligy a MČR 2012

Sportovní komise vyhodnotila nabídky na pořádání závodů České Ligy a MČR v přeletech.

Obě došlé nabídky na organizaci závodů České Ligy byly přijaty, a to:

1) nabidka Spolku Českých Letců – závod Wingover Cup bude v Krkonoších (Dolní Kalná) 14. – 19. (20.) května 2012  nabídka SČL

2) nabídka XContestu – seriál AAT závodů XRace Nomad Cup (termíny a místa viz nabídka)  nabídka XContest

 

Sportovní komise dostala 2 nabídky na pořádání MČR v přeletech, obě pro Kruševo, Makedonie.

1) nabídka Renaty Kuhnové a organizačního týmu Martina Jovanoského  nabídka Renata a Martin

2) nabídku Petry Slívové a organizačního týmu Igora Todevského  nabídka Petra a Igor

V obou případech by ředitelem soutěže byl Goran Dimiskovski.

Sportovní komise zvolila nabídku Renaty Kuhnové a Martina Jovanoského s podmínkou, že pořadatel zajistí také poháry pro vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích MČR. Tato podmínka byla vybraným organizátorem akceptována.

MČR se bude konat v termínu 24. – 30. června 2012.