Pravidla provozu startoviště Zlatník

Dne 18.3. 2010 byl Odborem životního prostředí MU Most vydáno rozhodnutí o omezení sportovní a zájmové čínnosti v prostoru vrchu Zlatník od 1.4.2010 do 31.10.2010. Rozhodnutí omezuje létání na kopci a je kompromisním výsledkem jednání s myslivci. Pokud jezdíte létat na Zlatník, prosím přečtěte si níže uvedená pravidla létání a řiďte se jimi!

Zlatník

Vrch Zlatník leží u obce České Zlatníky nedaleko Mostu. Startuje se na JZ vítr a převýšení na přistávačku je asi 200m. Pro létání je kopec využíván od začátků paraglidingu v Čechách. V posledních letech se vystupňovaly spory mezi padáčkáři a místním mysliveckým sdružením, které vyvrcholily vloni tím, že Magistrát Mostu na žádost myslivců vydal zákaz létat v prostoru kopce.

Letos se pokusilo myslivecké sdružení prosadit podobný zákaz, ale ještě před jeho vyhlášením vstoupilo do jednání s myslivci a magistrátem za padáčkáře LAA a sdružení PG Krupka. Výsledkem jednání je níže uvedený kompromis, který nám dovoluje využívat kopec i nadále pro létání.

Prosíme všechny aby se na Zlatníku chovali maximálně tiše,  parkovali a přistávali u hřbitova, na start chodili výhradně po červené turistické značce a snažlili se všemožně zachovávat dobré vztahy s místními myslivci. Prosíme také všechny aby případné odpadky ze startoviště odnášeli (i odpadky po jiných – ať to není na nás).

Nezalétávejte také do oblasti vyznačené fialově na obrázku níže s výškou menší než 50m.

Přesné znění pravidel létání na PK na vrchu Zlatník:

  • Výstup na startoviště a veškerý pohyb osob je možný pouze po červené turistické značce (viz. obr. níže). Přístup po asfaltové cestě přes sedlo a kolem krmného zařízení je zakázán.

  • Lety nebudou prováděny v době před 9.00 hod. a po 18.00 hod. místního času.

  • Auta nebudou zajíždět na zatravněné plochy ani polní a lesní cesty. Parkovat je možné na parkovišti u hřbitova (50°30’43.5″N, 13°42’10.0″E – viz ikonka auta na obr. níže).

  • Piloti letící na sportovním létajícím zařízení musí v prostoru skalního masívu na západní straně kopce, severně od čáry určené rovnoběžkou 50°30’59.5″N udržovat min. odstup 50 m od terénu . Jedná se o skály na západní straně kopce směrem k městu Bílina. (bezletová zóna -fialově na obr. dole)

  • Piloti ani další osoby zúčastněné na provozu paraglidingu nebudou na sebe pokřikovat. Pro komunikaci mezi piloty za letu se budou používat radiostanice.

  • Na místě startu a přistání nebudou odhazovány odpadky, PET lahve apod..

  • Piloti a osoby, které byly přistiženy při porušování ustanovení této dohody na vyzvání myslivecké stráže předloží osobní doklady. V případě pocitu neoprávněného jednání ze strany Mysliveckého sdružení České Zlatníky kontaktují hlavního inspektora provozu PG a předsedu Mysliveckého sdružení České Zlatníky. Kontrolující zástupce mysliveckého sdružení je povinen prokázat se průkazem myslivecké stráže. Všichni zúčastnění mají povinnost chovat se v souladu se zákonem 449/2001 Sb., o myslivosti, a to zejména §9 a 14.

Zlatník je vymezen kružnicí o poloměru 600 m se vztažným bodem 50º 30′ 56.29″ N 13º 42′ 55.81″ E (viz mapová příloha).

Výše zmíněné rozhodnutí MU Most je výsledkem jednání mezi mysliveckým sdružením České Zlatníky, které podávalo na MU Most návrh na zákaz startování v prostoru kopce Zlatník, na jedné straně a o.s. Praglidingklub Krupka (zastoupeni Jakubem Havlem a Petrem Chromcem) a LAA ČR (zastoupené Honzou Hájkem) na straně druhé.

Oficiálním důvodem pro omezení zájmové činnosti je plašení zvěře a rušení zvěře v době odchovu mláďat.

Kontakty na odpovědné osoby:

Petr Chromec, PG Středohoří o.s., tel. 777 092 357, petr.chromec zavináč gmail tečka com

Jakub Havel, PG Středohoří o.s., tel. 776 642 480, poletani zavináč gmail tečka com

Ostatní omezení

Zlatník se nachází v ATZ letiště Most – pokud tam pojedete létat, před startem je nutné zavolat na číslo 606 659 775 (pan Václav Pecka, řídící letového provozu v Mostě) a dohodnout provoz. Letiště Most je využíváno pro seskoky parašutistů a prostor ATZ mají vyhrazený až do výšky FL095 (2900m)!

Současný legislativní stav kopce Zlatník

Zlatník je v současnosti navržen na zřízení rezervace. Podle vyjádření krajského úradu Ústí nad Labem je Zlatník cennou lokalitou, nicméně k vyhlášení rezervace dojde nejdříve příští rok. Vrcholová část Zlatníku je stepním společenstvem, v současnosti ohroženém zejména zarůstáním náletovými křovinami. Podle vyjádření krajského uřadu Ústí nad Labem stepnímu společenství nevadí ošlap a mělo by být možné udržet startoviště v provozu i po vyhlášení rezervace. Na Zlatníku se kromě chráněného Výra Velkého vyskytuje i vzácná flora a společenství bezobratlých.