Zápis z jednání předsednictva 26.10. 2009

Zápis z jednání předsednictva Svazu paraglidingu dne 26.10. 2009

Účastníci:
Radek Seidl
Petr Chromec
Ole Juřiček
Lukáš Skrbek
Barbora Vejnarová
Miroslav Fejt

1. Po havárii serveru webu Svazu pg u poskytovatele je nutno opět doplnit a vytvořit:
odkaz na dokumenty
databáze majetku svazu
dokument o pravidlech zapůjčování auta
Zajištěním pověřen P. Chromec
pravidla fondu podpory startovaček
Zajistí M. Fejt

2. Příprava kontroly a vyřazení zastaralého majetku svazu
Předsednictvo se rozhodlo provést během prvního čtvrtletí 2010 kontrolu majetku svazu.
Pověřuje O. Juříčka její přípravou.

3. Prověřit vybrání spoluúčastí k majetku pořízenému z dotací.
Zkontroluje P. Chromec, který zaúkoluje teamleadery.

4. Předsednictvo schválilo žádost Beskydské školy létání o podporu na údržbu startoviště Prašivá ve výši 59.000,- Kč a zároveň konstatuje dřívější schválení obdobné žádosti SLH o podporu startoviště Kamenec 15.000,- Kč formou elektronické komunikace. Prostřednictvím uzavřené smlouvy musí být zajištěn volný přístup členů svazu PG včetně škol a tandemových pilotů. Pověřen M. Fejt.

5.Předsednictvo pověřuje M. Fejta kontrolou projektu „Mapy na startovačkách“ a zajištěním výměny poškozených nebo neaktuálních map.

6.Smlouvy s teamleadery – předsednictvo svazu pověřuje Radka Seidla zajištěním smluv s teamleadery.

7.Předsednictvo pověřuje P. Chromce shromážděním zpráv teamleaderů před VH.

8.Předsednictvo schválilo odměnu hlavního trenéra programu sportovních talentů ve výši 16 000,- Kč.

9.Předsednictvo schválilo příspěvek do programu sportovních talentů na rok 2009 z rozpočtu svazu ve výši 10000,- Kč.

10.Předsednictvo pověřuje Skrbka, Fejta, Seidla a Vejnarovou zajištěním informací o možnostech čerpání z evropských i místních fondů

11.Organizace VH:
Prezentační techniku zajistí Skrbek, Juřiček,
Pozvánky hostům zajistí Vejnarová.
Předsednictvo pověřuje B. Vejnarovou přípravou zprávy o činnosti předsednictva pro VH.
Zprávu o činnosti sportovní komise zajistí P. Chromec.
Zprávu o rozpočtu svazu zajistí R. Seidl
Zprávu o rozpočtu reprezentace zajistí Chromec
Aktuální seznam členů svazu zajistí Seidl
Hlasovací lístky zajistí M. Fejt.
Program VH a jeho zveřejnění na webu – Seidl.