Zápis z Jednání SK 15.3. 2008

Přítomni: Volný, Šnajberg, Abrahám, Havel

Omluven: Kuhn

SK projednávala tato témata:

 • Změna sportovního řádu v těchto bodech (navrhuje Šnajberg):

1.5. Startovné:

Startovné musí zahrnovat:

• poplatky za použití ploch pro start a přistání

• zpracování a vyhlášení výsledků

• vývoz závodníků na start pokud je to možné

• svoz závodníků z tratě

3.7. Identifikace

• dle GPS nahrané při registraci viz bod.7.

3.8. Maximální vzletová hmotnost

Je stanovena, jako hmotnost pilota, oblečeného do kalhot, trika a obutého, plus 33 kg. V případě, že

pořadatel přistoupí ke kontrole max. vzletové hmotnosti, je povinen piloty zvážit při registraci a

zabezpečit pilotům možnost kontrolního převážení na startu.

7.2. Sektory GPS

Soutěže budou probíhat na základě užití válcových sektorů.

Poloměr bude zpravidla 400 m.

Fyzické prvky na zemi budou brány v potaz pouze jako vodítko. Otočné body soutěže budou tvořit

body určené zadanými souřadnicemi.

Cílový sektor je zpravidla čára o délce 400m kolmá na směr k poslednímu otočnému bodu, jejíž střed

leží v cílovém bodě. Je možno použít i válcový sektor libovolného průměru.

10.1. Body v jednotlivém kole

Pro soutěž MČR a ligové soutěže se používá systém GAP. Parametry GAPu musí být zveřejněny před

zahájením první úlohy a nesmí být v průběhu závodu měněny

– tyto změny byly jednohlasně odhlasovány.

 •  byla diskutována nominační kriteria pro jednotlivé reprezentace v této podobě:
  • XC – dle pravidel rankingu
  • přesnost – dle výběru teamleadera
  • akro – kandidát musí dosáhnout alespoň 60% bodů vítěze jednoho závodu PWCA
 • zjednodušení systému pilotních průkazů. Byl diskutován návrh na zrušení pilotní licence C a ponechání pouze 2 licencí (úprava předpisů LA1 a PL3). Sportovní komise se shodla na tom, že zrušení licence C je účelné a doporučuje tedy ponechat jen licence A, B (případně přejmenování na “pilot PL” a “sportovní pilot PL”). 

  V souvislosti s tím také doporučuje zvážit:

  – změnu podmínky délky držení licence A pro získání licence B (že současných 6 měsíců na 1 rok)

  – zanesení doporučené pilotní praxe do předpisů PL3 (celkový nálet, roční nálet, typ létání) pro jednotlivé kategorie PK dle CEN/LTF.

Hlasování: pro – Šnajberg, Abrahám, Havel, proti – Volný