Klíč pro přidělování peněz pro reprezentaci

Cílem sestavení Klíče pro přidělování peněz pro reprezentaci je smysluplné využití prostředků získaných z dotace na státní sportovní reprezentaci od MŠMT a z prostředků z příspěvku na reprezentaci z členských příspěvků členů LAA ČR. Za prvořadý úkol je považováno zajištění účasti teamu reprezentantů na vrcholných sportovních akcích, tj. na MS respektive ME. V žádném případě se nejedná o odměny reprezentantů za jejich úspěchy – neboť část přidělená MŠMT je účelovou dotací na krytí nákladů podle podmínek stanovených MŠMT a ani v případě části prostředků získaných z členských příspěvků není možné vyplácet odměny.

Zbudou-li nějaké prostředky po finančním zajištění prvořadých úkolů reprezentace, pak je možno zvážit, jak se zbylými prostředky naložit. V roce 2005 se jedná o cca 55 tis. Kč z dotace MŠMT, které je možno použít buďto na proplacení nákladů spojených s účastí na MS (např. proplacení diet) nebo přípravou na MS (např. účast na soutěžích) nebo na nákup vybavení pro potřeby reprezentace (přístroje, oblečení atd.). Zde se otvírá možnost využití prostředků i k motivaci a to diferencovaným čerpáním těchto prostředků jednotlivými reprezentanty. Výši čerpání je možno stanovit podle úspěšnosti daného reprezentanta v dané sezóně nebo v několika předešlých letech, tak jak to ostatně činí pracovníci MŠMT.

Priority přidělování financí na zajištění státní reprezentace

 1. Svazové auto pro reprezentaci – rezerva cca 80 tis./rok *)
 2. Reprezentace přelety – startovné (MS/ME)
 3. Reprezentace přesnost – startovné (MS/ME)
 4. Reprezentace akrobacie – startovné (MS/ME)
 5. Reprezentace přelety – doprava (MS/ME)
 6. Reprezentace přesnost – doprava (MS/ME)
 7. Reprezentace akrobacie – doprava (MS/ME)
 8. Reprezentace přelety – ubytování (MS/ME)
 9. Reprezentace přesnost – ubytování (MS/ME)
 10. Reprezentace akrobacie – ubytování (MS/ME)
 11. Příspěvek na účast a přípravu nebo nákup neinvestičních potřeb **) ***)
 12. Rezerva na následující rok

*) Tato částka vychází z následujících požadavků a kalkulací:

 • požadavek nezatěžovat řadové členy svazu náklady spojenými s reprez. autem
 • náklady jsou i v případě, že automobil nejezdí následující: cca 60 tis. Kč na „povinné ručení“ a „havarijní pojištění“, dále cca 20 tis. Kč rezerva (např. garanční prohlídky)

**) SK může navrhnout (a Předsednictvo Svazu PG schválit) výši částky k využití a to buď pro reprezentaci jako celek (např. nákup oblečení atd.), nebo diferencovaně. (Pro návrh stanovení výše těchto prostředků mohou být použity ve zjednodušené podobě tabulky 1 a 2 k ohodnocení sportovní úspěšnosti vydané MŠMT.)

tabulka 1

soutěž umístění
1 2 3 4 5 6 7 8 9–16
MS 20 16 14 12 10 8 6 4 2
ME 10 8 7 6 5 4 3 2 1

tabulka 2

počet startujících body
194–více 3
193–129 2,5
128–97 2
96–65 1,5
64–49 1
48–33 0,5
32–17 0
16–9 –0,5

Pozn.: Pro zařazení výsledku do ohodnocení úspěšnosti dle tabulek 1 a 2 je nezbytnou podmínkou umístění v první polovině účastníků startujících v dané disciplíně, nejhůře však do 16. místa.

Materiál byl schválen 18. 10. 2005

 

***) SK dne 15.5.2009 schválila následující postup rozdělování financí na přípravu mezi reprezentanty

 • Peníze na přípravu budou přidělovány všem reprezentantům ze širší reprezentace, na základě jejichž dřívějších úspěchů byly peníze přiděleny LAA (tj. bez ohledu na to, zda se v aktuálním roce účastní ME nebo MS), a to vzájemně ve stejném poměru, podle kterého byly od MŠMT přiděleny
 • Pro spočítání poměru se započítávají úspěchy na ME, MS za poslední 3 roky, nezapočítává se sezóna ve které přijdou peníze