Svaz PG vyhlašuje výběrové řízení na pořadatele akcí pro TM

Svaz Paraglidingu LAA ČR vypisuje výběrové řízení na pořadatele táborů pro piloty zařazené do Programu Sportovních Talentů a to v XC i ACC.

Druhy táborů:

 

Cross-country

 

Vedení malé skupinky více talentovaných pilotů po celou dobu sezóny 2017

V minulém roce jsme vyselektovali 4 piloty, které by bylo dobré hecovat, využít jejich potenciál a snažit se z nich udělat nové členy naší reprezentace. Je potřeba pro ně vymyslet program, zkonzultovat jejich možnosti časové, finanční,…udělat s nimi pár výjezdů do Alp a nějaký ten závod.

Termíny: květen – říjen

 

 

1x Tábor v Alpách

Protože do programu přibylo velké množství méně zkušených pilotů, je potřeba je zaujmout a motivovat pro další létání. Rozvíjet znalosti a dovednosti pilotů – starty/přistání, základní létání v termice, teoretický rozbor počasí a tracklogů u počítače.

V ceně: ubytování, poplatky za letové terény a cestování během tábora.

Termíny: květen – září

Je doporučené a velmi žádané mít vypsaný i náhradní termín v případě nevhodného počasí na plánované lokalitě.

 

2x tábor v ČR

Z minulého roku se osvědčil tábor na Dolní Moravě, Šumavě a Všechově, proto bysme chtěli nějaké další zajímavé tábory v ČR. Tábor by měl být koncipovaný jak pro málo zkušené, tak i pokročilé. Rozvíjet znalosti pilotů hlavně pro české podmínky, zachycení se v malé výšce, teoretický rozbor před létáním a zhodnocení po létání.

V ceně: ubytování, poplatky za letové terény a cestování během tábora.

Termíny: květen – září

Je doporučené a velmi žádané mít vypsaný i náhradní termín v případě nevhodného počasí na plánované lokalitě.

Vedení talentů v průběhu mezinárodního závodu

Na letošní rok bych rád, aby se pokročilí piloti zúčastnili dvou mezinárodních závodů (pravděpodobně mistrovství Německa, Francie, Rakouska, nebo Itálie). Proto hledáme ideálně instruktora a/nebo závodního pilota, který by byl na závodech s talenty a pomáhal jim v průběhu závodu, radil jakou trasu zvolit, koho se mají držet, atd..

Nijak se nebráníme navrhnutí i konkrétního závodu.

V ceně: ubytování, startovné instruktora, cesta na závod a zpět

Termíny: dle závodů + ideálně dva dny na rozlétání předem na místním terénu

 

Vedení talentů v průběhu MČR

Pro stejné potřeby jako na mezinárodní závod hledáme ideálně instruktora a/nebo závodního pilota, který by byl na MČR s talenty a pomáhal jim v průběhu závodu, radil jakou trasu zvolit, koho se mají držet, rozebírat trasu po tasku, atd..

Preferujeme instruktora, který poletí přímo s talenty závod. Tedy není dobré, aby tento pilot měl ambice na umístění.

Protože zde budou pravděpodobně i talenti, pro které to bude první závod v životě, je zapotřebí jim věnovat maximální možný čas.

Z Prahy pojede LAA auto s řidičem, které dopraví talenty na místo. Není potřeba započítávat v rozpočtu cestu.

V ceně: ubytování, startovné instruktora

Přesnost přitání

 

3x tábor ACC v ČR 2017

Protože se snažíme rozvíjet i základnu talentované mládeže v přesnosti, je potřeba uskutešnit alespoň 3 tréninkové tábory. Není určeno, zda má být týbor z kopce či lana. Preferujeme instruktory, které se aktivně věnují ACC.

 

 

V ceně: ubytování, poplatky za letové terény a cestování během tábora.

Termíny: květen – září

Je doporučené mít vypsaný i náhradní termín v případě nevhodného počasí na plánované lokalitě.

 

 MČR ACC 2017

Před a v průběhu MČR v ACC bude talentovaná mládež potřebovat instruktora, který jim poradí, bude vyhodnocovat jednotlivé kola a snažit se talentům pomáhat v průběhu MČR. Dále zajístí ubytování a večer rozebere jednotlivé přistání, ideálně ze záznamu kamery.

Termíny: MČR ACC + 2 tréninkové dny

V ceně: ubytování, startovné

 

 

Nabídky musí obsahovat:

představení lektorů kteří povedou výcvik, poskytnuté vybavení školy při výcviku

program, resp. popis či koncepce tábora

minimální/maximální počet účastníků

rozpis financí v položkovém rozpočtu – viz. ukázka

místo a termín konání tábora

náhradní termín tábora

informace o tom, jestli současně s táborem bude probíhat i jiná akce školy (např. termický výlet pro klienty)

 

Spoluúčast bude určena trenérem TM PG. Není potřeba jí započítávat do rozpočtu.

 

 

Každý pořadatel musí vyúčtování táborů předat trenérovi TM PG LAA ČR do 20 dnů po skončení akce:

skutečné vyúčtování akce s přihlédnutí na plán (faktury, daňové doklady….)

vybraná spoluúčast (nezávisle na vybrání od účastníků)

Hlavnímu trenérovi je potřeba dodat do 20 dnů po skončení akce:

foto(video) dokumentaci z proběhlé akce (několik fotografií z tábora)

článek pro časopis Pilot (alespoň půl strana – v kopii také na   redakce@laacr.cz   )

písemné vyhodnocení akce zadané na svazpg.cz (celkový popis a vyhodnocení jednotlivých účastníků)

písemné hodnocení jednotlivých pilotů, kteří se táboru účastnili

Při nedodržení stanovené lhůty 20 dnů pro dodání podkladů bude nárokována srážka 20%

Nabídky budou posuzovány podle:

spolehlivosti v minulých letech

kvalifikovanosti lektorů

finačního rozpočtu

místa a termínu konání

nabízených služeb/programu resp. koncepce

Talentovaná mládež aktuálně vlastní 7 vysílaček Woxun, které je možno na tábor zapůjčit.

 

Nabídky je možné zasílat do 30.4.2017 na emaily   predsednictvo@svazpg.cz   a   soumaklon@gmail.com

 

Mikuláš Krutský, hlavní trenér ST PG

soumaklon@gmail.com

+420 602 329 089