VŘ na pořadatele podzimních táborů ST

Svaz Paraglidingu LAA ČR vypisuje dodatečné výběrové řízení na pořadatele kurzů pro piloty zařazené do Programu Sportovních Talentů Požadavky na podzimní tréningový tábor  :

 • zaměřený na zlepšení techniky pilotáže létání v termice
 • rozvíjejí znalosti a dovednosti pilotů
 • pro 6-8 účastníků, září, říjen, listopad
 • rozpočet do 30.000,-

 

Nabídky budou obsahovat:

 • představení lektorů, poskytnuté vybavení školy při výcviku
 • rozpis financí (odměny lektorům, náklady na ubytování ve stanu, dopravu, lanovky, a další poplatky)
 • místo a termín konání tábora

Každý pořadatel musí vyúčtování výcvikových táborů předat ekonomce LAA ČR do 30 dnů po skončení akce následující podklady:

 • skutečné vyúčtování akce s přihlédnutí na plán (faktury, daňové doklady….)
 • fotodokumentaci z proběhlé akce
 • článek pro časopis Pilot (cca 1/2strana/strana)
 • vyhodnocení akce (celkové a jednotlivých účastníků)
 • vybrat spoluúčast a předat ji při vyúčtování ekonomce LAA

 

Nabídky budou posuzovány podle:

 • místa a termínu konání
 • kvalifikovanosti lektorů
 • finančního rozpočtu

 

Nabídky zasílat do 19.9.2008 (předmět zprávy „VŘ sportovní talenti PG“)
email: mirek.volny(zav.)volny.cz