Zápis ze Skype schůze SK 3. 1. 2023

přítomni: Dlasková, Kricnar, Hanč, Jareš
omluven: Polách

1. SK dokončuje poslední aktualizace a úpravy Výroční Zprávy pro LAA ČR. Musí být odesláno do  konce týdne.

2. SK reviduje dokumenty. Jde převážně o aktualizace rozhodnutí z předešlých schůzí s platností k r.2023 .

3. Zabývali jsme se došlými nabídkami na soutěže XC, ACC a HaF. V několika případech řešíme kolidaci termínů, v současné době probíhá jednání o úpravě termínů.

 

Termíny, které jsou schváleny:

MČR HaF Raná 27.-28.5. – Bečvář

MČR (+liga) ACC Beskydy 18.-20.8. – Konečný

Liga XC:

NORTA CUP (Krupka/Raná) 7.-10.4. (náhr. termín 14.-16.4.) – I.Slovák

Straník CUP 5.-8.5. (náhr. 6.-9.5.) – Šimoník

Beskydy OPEN 1.-4.6. (náhr. 3.-.6.6.) – Konečný

Krkonoše OPEN 27.-30.7. (náhr. 29.7.-1.8.) – Hanč

Raná CUP – 15.-18.6. (náhr. 17.-20.6) – Bečvář

Liga ACC:

Raná 15.-16.4. 21.-23.4. (náhr. termín 13.-15.5.) – Mišková

Beskydy (+MČR) 18.-20.8. – Konečný

Mimoňská tečka 8.-10.9. (náhr. termín 6.-8.10.) – Mišková

 

V jednání závod ACC Krkonoše.

Nabídka ACC soutěže na Šumavě nebyla přijata.

Od prosince probíhá jednání o pořádání MČR XC na Slovensku. Termín ještě není znám.

 

Výběrová řízení jsou vzhledem k upřesňování termínu a čekání na nabídku MČR XC prodloužena do 31.1.