Výběrové řízení MČR hike&fly PG

Sportovní komise vypisuje výběrové řízení na zajištění organizace MČR v Hike and Fly paraglidingu.

 Požadavky na pořadatele závodu:

 • Organizátor a průběh soutěže se musí řídit platnýmsportovním řádem pro Hike and Fly.
 •   Organizátor musí uveřejnit mezi sponzory závodu LAA ČR a Svaz Paraglidingu
 •   Závod musí být v pevně daném termínu s možností náhradního termínu v případě fatální nepřízně počasí.
 • Očekáváme zvýhodněné startovné pro členy svazu PG

Podpora MČR Hike and Fly:

Podpora bude rozdělena do 2 částí – První část je fixní a slouží jako záloha organizátorovi, bude vyplacena po splnění několika podmínek před závodem. Druhá část určuje celkovou výši podpory a bude doplacena dle skutečného počtu účastníků, kteří se zúčastní závodu, po odečtení první části – zálohy. Pokud celková výše podpory nedosáhne výše zálohy, nebude její vrácení po organizátorovi požadováno.

Podpora bude vyplacena bez ohledu na to, zda LAA dostane dotace – i v případě, že tyto peníze nebudou obdrženy, Svaz podpoří MČR ze svazového rozpočtu.

1) první část podpory získá organizátor poté, co:

 1. a) bude mít spuštěný funkční web závodu a otevřenou registraci do závodu
 2. b) zadá ke zveřejnění pozvánku na závod v Pilotu s dostatečným předstihem před závodem
 3. c) zveřejní alespoň 30 dní před začátkem závodu pozvánku s odkazem na web a registraci ve fóru pgweb.cz (případně po dohodě se správce webu v Novinkách na pgwebu), na webu svazpg.cz a webu LAA (text pozvánky musí být zaslán na e-mail předsednictva)

-tato základní fixní podpora bude vyplacena na základě schválení Předsednictva a je stanovena ve výši 8 000 Kč.

2) druhou část podpory získá organizátor podle skutečného počtu pilotů, kteří se zúčastní závodu. Podpora je stanovena na částku 200 Kč na pilota.

Příklad 30 pilotů: 200×30 = 6 000 Kč. (Celková výše podpory nedosáhla výše zálohy, její vrácení nebude po organizátorovi požadováno)

Příklad 60 pilotů: 200×60 = 12 000 Kč. Organizátorovi bude vyplacen zbytek podpory (po odečtení již vyplacené fixní části podpory)

Organizátor musí dodat výsledkovou listinu, článek o závodu do časopisu Pilot a podklady k vyúčtování. Organizátor musí zaslat vše do 14ti dnů po skončení závodu na : sk@svazpg.cz .  Po tomto limitním čase nebude zbytek podpory poskytnut.

Co je důležité, počítají se pouze čeští piloti a zároveň členové Svazu PG!

Očekáváme účast alespoň 20 pilotů členů svazu PG. V případě fatální nepřízně počasí je SK připravena vyjít organizátorovi vstříc se schválením i předem neohlášeného náhradního termínu závodu.

Požadovaná struktura nabídky

 •   Jméno pořadatele či sdružení pořadatelů
 •   Návrh termínu závodu (náhradního termínu)
 •   Výše startovného a popis poskytovaných služeb soutěžícím
 •   Přehled referencí z pořádání PG závodů

Způsob hodnocení došlých nabídek

Soutěž bude vyhodnocena dle následujících kriterií:

 •  Vhodnost termínu pro závod (náročnost na dovolenou atd…)
 •  Cena za startovné včetně DPH s ohledem na délku a místo závodu a poskytnuté služby závodníkům
 •  Cena za ostatní doprovodné služby.
 •  Zkušenosti pořadatele s organizací PG závodu.

Nabídky prosím zasílejte na e-mail:  sk@svazpg.cz  , nejpozději však do 23.3. 2018.