Zápis ze Skype schůze SK 22.8.2017

Přítomni: Dlasková, Jareš, Mayer

1. žádost Adriana Liptaje o zapsání bodů z Mistrovství Slovenska do rankingu.

– na základě zjištění skutečností, všichni členové SK (Culková, Kricnar na telefonu) odsouhlasili uznání bodů do rankingu.

2. Zpřesnění Pravidel rankingu cross country – upřesnění specifikace „ranking českých pilotů“

– projednáváno, věc bude uzavřena na další schůzi začátkem října.

3. Sportovní řád XC- uvedení pravidla nutného k vyhlášení mistra(mistryně) ČR

– Projednáváno, věc bude uzavřena na další schůzi začátkem října.

4. Případná úprava nominačních pravidel na ME a MS v XC

– Projednáváno, věc bude uzavřena na další schůzi začátkem října.

5. Návrh na úpravu pravidel bodování v rankingu – FTV (škrtání) – ranking jak je nyní nastaven, nezohledňuje škrtání v závodech. V případě závodu, kdy by bez použití FTV měl vítěz 2000 bodů a byl by použit koeficient 1, se v případě škrtání sníží koeficient na nižší hodnotu, přestože byl závod stejně hodnotný jako bez použití FTV.

– Je připravena verze na úpravu tohoto pravidla, probíhají finální úpravy.