Zápis ze Skype schůze SK 6.2.2017

Přítomni všichni

– posouzení a schválení došlých nabídek na pořádání závodů ČLPG

– SK se zabývala dalšími možnými kroky vedoucími k případnému pořádání MČR XC

 

– SK ve spolupráci s dalšími piloty dovedla do finální podoby nový SPORTOVNÍ ŘÁD pro XC závody platný od 1.2.2017

– Předsednictvu bude předložena ke schválení finanční podpora pro organizátory závodu MČR a ligy v ACC

– SK se aktivně zabývá vytvořením Sportovního řádu pro ACC závody konané na území ČR a vytvořením tabulky rankingu ACC se zohledněním závodů České Ligy a MČR