Výběrové řízení na pořadatele ligy a MČR 2017

Sportovní komise vypisuje výběrové řízení na zajištění organizace následujících CROSS COUNTRY soutěží:

•    Mistrovství ČR 2017

•    Soutěže seriálu České Ligy 2017

Požadavky na pořadatele všech závodů

•  Organizátor a průběh soutěže se musí řídit platným sportovním řádem svazu PG. V případě organizace závodu s nestandardními pravidly (např. AAT) musí organizátor v souladu s bodem 13 sportovního řádu v dostatečném předstihu nechat schválit lokální pravidla sportovní komisí. Informace o odchylkách od SŘ musí být součástí přihlášky do VŘ.

•    Pro skórování závodu MČR a ČLPG použije organizátor nastavení GAP viz.:   ZDE

•    Organizátor musí zdarma uveřejnit mezi sponzory závodu LAA ČR a Svaz Paraglidingu

 

Požadavky na organizátora MČR 

•    Závod musí trvat minimálně 6 letových dní + 1 náhradní den v případě neuletění 3 platných kol. Mistr(Mistryně) ČR bude vyhlášen na základě odletění min.3 platných kol.

•    Závod musí být zařazen do kategorie FAI2

•    Poplatky za startoviště, přistávací plochy, vývozy na start a svozy z trati musí být zahrnuty ve startovném

•    Závod musí být v pevně daném termínu

 

Podpora MČR

Svaz PG podpoří MČR částkou max. 20 000,- na výrobu pohárů pro vítěze kategorií národního mistrovství. Bude proplaceno dle skutečné částky (faktura).

Pokud bude přidělena podpora na MČR z programu V, budou výše uvedené poháry pro vítěze národního mistrovství proplaceny z dotace.

 

Požadavky na organizátora závodu České Ligy

•    Pro závod může být vyhlášeno více variant termínů

•    Závod musí trvat aspoň 2 letové dny

Podpora Ligy

Podpora Ligy na území České republiky a v Alpských zemích

Podpora bude rozdělena do 2 částí – První část je fixní a slouží jako záloha organizátorovi, bude vyplacena po splnění několika podmínek před závodem. Druhá část určuje celkovou výši podpory a bude doplacena dle skutečného počtu účastníků, který se zúčastní závodu, po odečtení první části – zálohy. Pokud celková výše podpory nedosáhne výše zálohy, nebude její vrácení po organizátorovi požadováno.

Podpora bude vyplacena bez ohledu na to, jestli LAA dostane peníze z programu V – i v případě, že tyto peníze na program V neobdržíme, Svaz podpoří Ligu ze svazového rozpočtu.

 

1) první část podpory získá organizátor poté, co:

a) bude mít spuštěný funkční web závodu a otevřenou registraci do závodu

b) zadá ke zveřejnění pozvánku na závod v Pilotu s dostatečným předstihem před závodem

c) zveřejní alespoň 30 dní před začátkem závodu pozvánku s odkazem na web a registraci ve fóru pgweb.cz (případně po dohodě se správce webu v Novinkách na pgwebu), na webu svazpg.cz a webu LAA (text pozvánky musí být zaslán na e-mail předsednictva)

– tato základní fixní podpora bude vyplacena na základě schválení Předsednictva a je stanovena ve výši 10 000 Kč pro český závod a 20 000 Kč pro Alpský závod. V případě závodu kratšího než 4 dny bude tato částka upravena způsobem o 1 den kratší závod = -2000,-. Tj. 3 denní Liga podpora 8000,-, 2 denní 6000,-.

Závod kratší než 4 dny v Alpách nebude v tomto bodě podpořen, může však čerpat podporu podle bodu 2 níže.

 

2) druhou část podpory získá organizátor podle skutečného počtu pilotů, kteří se zúčastní závodu. Celková podpora je stanovena na částku 100 Kč na den závodu a pilota pro český závod a 200 Kč pro Alpský závod.

Příklad pro 6-denní závod v CZ a 20 pilotu: 6x100x20 = 12 000 Kč.

Příklad pro 7-denni závod v Alpách a 30 pilotu: 7x200x30 = 42000 Kč.

Organizátorovi bude vyplacen zbytek podpory (po odečtení již vyplacené fixní části podpory, pokud ji celková částka podpory převyšuje) po dodání výsledkové listiny, článku o závodu do časopisu Pilot a podkladů k vyúčtování. Organizátor musí zaslat vše do 14ti dnů max. však do 1 měsíce po skončení závodu na : sk@svazpg.cz .  Po tomto limitním čase nebude zbytek podpory poskytnut.

 

Podpora Ligy na území mimo Českou republiku a Alpské země

Podpora Ligy v těchto zemích bude v podobě dotace 100 Kč na den závodu a pilota na základě výsledkové listiny vyplacená po závodě.

Příklad pro 6-denní závod na Slovensku a 20 pilotů: 6x100x20=12 000Kč.

Základní fixní podpora nebude pro tyto závody vyplácena.

 

Co je důležité, počítají se pouze čeští piloti a zároveň členové Svazu PG!

Očekáváme účast alespoň 15 pilotů. V případě fatální nepřízně počasí je SK připravena vyjít organizátorovi vstříc se schválením i předem neohlášeného náhradního termínu závodu.

Svaz následně bude dotovat prize money odměny za jednotlivé tasky v hodnotě 500Kč/den pro vítěze kola a celkové prize money za umístění v seriálu závodů ligy v hodnotě 18000 Kč. (10000 Kč první místo, 5000 Kč druhé místo, 3000 Kč třetí místo).

 

Pilot z programu talentované mládeže a pilot, který je členem rozšířené reprezentace (1-20.místo v národním rankingu k 31.12.2016, viz.: http://svazpg.cz/prelety-cross-country/ranking ) bude mít placeno 80% z ceny startovného.

 

Požadovaná struktura nabídek

•    Jméno pořadatele či sdružení pořadatelů

•    Návrh termínu závodu

•    Popis letového terénu

•    Výše startovného a popis poskytovaných služeb soutěžícím

•    Popis a lokace možností ubytování s uvedením alespoň orientační ceny za ubytování

•    Přehled referencí z pořádání PG závodu

 

Způsob hodnocení došlých nabídek

Soutěž bude vyhodnocena dle následujících kriterií:

•    Vhodnost letového terénu a termínu pro závody

•    Cena za startovné včetně DPH s ohledem na délku a místo závodu a poskytnuté služby závodníkům

•    Vhodnost termínu (náročnost na dovolenou atd…)

•    Zařazení závodu do kategorie FAI 2

•    Cena za ubytování pilotů a doprovodu.

•    Cena za ostatní doprovodné služby.

•    Zkušenosti pořadatele s organizací PG závodu.

 

Nabídky prosím zasílejte na e-mail: sk@svazpg.cz , nejpozději však do 20.1.2017.