Zápis ze schůze SK 12.7.2016

Přítomni všichni.

  • SK probrala návrh Jakuba Havla na zavedení pravidla nastavení scorovacího programu GAP pro další ročníky MČR s následujícím výsledkem:

Pro další MČR bude silně doporučeno nastavení hodnot Nominal distance=60km a Nominal time=1h 30min.

  • SK odsouhlasila rozdělení příspěvků na přípravu pro XC a ACC reprezentaci ve výši 150 000 pro každé odvětví. Peníze se rozdělí vždy pro prvních 10 pilotů v rankingu na konci předcházejícícho roku (tj. pro rok 2016 podle rankingu na konci roku 2015). Peníze pro XC jsou rozdělovány dle tabulky. Rozdělení peněz pro ACC navrhuje teamleader a odsouhlasuje SK na konci sezony.
  • SK odsouhlasila nákup 3 kusů PK pro XC reprezentaci z investiční dotace. Výběr padáků bude přizpůsoben prvním dvěma pilotů a první pilotce v rankingu na konci roku 2015 (Ohlídal, Klikar, Slívová).
  • SK odsouhlasila nákup 5 kusů PK pro ACC reprezentaci z investiční dotace. Padáky dostanou: Kricnar, Tomášková, Mičkal, Vachtl a Culková.