Klíč rozdělení odměn reprezentaci PG

Dne 10.5.2016 byl předsednictvem svazu PG schválen nový návrh sportovní komise pro rozdělování odměn reprezentaci ČR od sezóny 2016 včetně. Odměny budou rozdělovány dle následujícícho klíče:

* peníze na odměny se rozdělí v poměru 1:1 mezi XC a ACC reprezentaci – v případě, že XC nebo ACC reprezentace nebude mít žádného pilota, který by mohl vyčerpat peníze, vyřeší SK přebytek peněz zodpovědnou improvizací (tábory, přehození peněz druhému týmu, ponechání rezervy na příští rok atd.)
* v rámci XC i ACC reprezentace se budou dělit peníze mezi piloty podle přidělených bodů
* body se pilotům započítají pouze za výsledek ve FAI1 soutěžích z posledních dvou let, pouze z individuálního umístění v kategorii open a ženy (žádné body za výsledek národního týmu)
* za poslední (letošní) rok 100%, za loňský rok také 100% bodů
* pilot dostane body za své umístění, pokud se umístí v ⅓ startovního pole podle následujícího vzorečku:
bodyPilota = sqrt((n+1)/p)-1, kde n je poslední bodované místo, p je umístění pilota. (sqrt=odmocnina)
* žena navíc dostane za x-té místo v ženském pořadí tolik bodů, kolik dostane pilot v open kategorii za umístění na (x+2)*x tém místě, tedy:

1. žena ~ 3. open
2. žena ~ 8. open
3. žena ~ 15. open
4. žena ~ 24. open
5. žena ~ 35. open
6. žena ~ 48. open
7. žena ~ 63. open

 

Tento klíč je platný od sezóny 2016.