Zápis ze schůze SK 8.3.2016

Přítomni: Všichni, Host: Petra Slívová

 

  • SK odsouhlasila nominaci na ME 2016 v počtu 10 pilotů (8+2). Někteří nominovaní piloti odmítli svou účast na ME a byli nahrazeni náhradníky dle nominačních pravidel. Nominováni tedy jsou:

Ohlídal

Klikar

Kostrhun

Slívová

Iker

Brauner

Krupa

Večeřa

Liptai

Mayer

  • Nominovaní piloti musí do 31.3.2016 oznámit typ kluzáku, se kterým se zúčastní ME. Piloti musí letět na kluzácích Ozone Enzo 2, Gin Boomerang 10, Niviuk Icepeak 9, případně jiném, konkurence schopném kluzáku. V takovém případě SK posoudí, zda je spojení pilot+kluzák konkurenceschopné.
  • Všichni nominovaní piloti budou mít hrazené startovné, ubytování a cestu. Národní tým (5+1) bude mít navíc hrazeno stravné v plné výši. Zbytek nominovaných pilotů bude mít stravné snížené na 10Eur/den.
  • SK dále probrala problematiku rozdělování odměn s TL Petrou Slívovou, která požaduje, aby se nad tímto bodem zamyslelo předsednictvo svazu PG namísto SK a Teamleaderů. Následně SK odsouhlasila poslední návrh a předkládá jej k odsouhlasení předsednictvu svazu PG.
  • SK probrala problematiku účasti Adriana Liptaie v Národní reprezentaci. Pro letošní rok zůstává Adrian Liptai v reprezentaci, avšak nemá nárok na peníze na přípravu ani na odměny. Pro příští rok SK zapracuje na přesných pravidlech pro létání občanů jiné národnosti v české reprezentaci. Pokud se nezmění pravidla MŠMT, bude pravděpodobně nutné v takových případech získat české občanství.