Výběrové řízení na pořadatele ligy a MČR 2016

Sportovní komise vypisuje výběrové řízení na zajištění organizace následujících soutěží:

•    Mistrovství ČR 2016 v cross country
•    Soutěže seriálu České Ligy 2016 v cross country
•    Mistrovství ČR 2016 v přesnosti přistání

Požadavky na pořadatele všech závodů
•    Organizátor a průběh soutěže se musí řídit platným sportovním řádem svazu PG. V případě organizace závodu s nestandardními pravidly (např. AAT) musí organizátor v souladu s bodem 13 sportovního řádu v dostatečném předstihu nechat schválit lokální pravidla sportovní komisí. Informace o odchylkách od SŘ musí být součástí přihlášky do VŘ.
•    Organizátor musí zdarma uveřejnit mezi sponzory závodu LAA ČR a Svaz Paraglidingu

Požadavky na organizátora MČR cross country
•    Závod musí trvat minimálně 6 letových dní + 1 náhradní den v případě neuletění 3 platných kol
•    Závod musí být zařazen do kategorie FAI2
•    Poplatky za startoviště, přistávací plochy, vývozy na start a svozy z trati musí být zahrnuty ve startovném
•    Závod musí být v pevně daném termínu

Podpora MČR v XC paraglidingu
Svaz PG podpoří MČR částkou max. 20 000,- na výrobu pohárů pro vítěze kategorií národního mistrovství. Bude proplaceno dle skutečné částky (faktura).
Pokud bude přidělena podpora na MČR z programu V, budou výše uvedené poháry pro vítěze národního mistrovství proplaceny z dotace.

Požadovaná struktura nabídky
•    Jméno pořadatele či sdružení pořadatelů
•    Návrh termínu závodu
•    Popis letového terénu
•    Výše startovného a popis poskytovaných služeb soutěžícím
•    Popis a lokace možností ubytování s uvedením alespoň orientační ceny za ubytování
•    Přehled referencí z pořádání PG závodu

 

Požadavky na organizátora závodu České Ligy
•    Pro závod může být vyhlášeno více variant termínů
•    Závod musí trvat aspoň 2 letové dny

Podpora Ligy 

Podpora Ligy na území České republiky a v Alpských zemích

Podpora bude rozdělena do 2 částí – První část je fixní a slouží jako záloha organizátorovi, bude vyplacena po splnění několika podmínek před závodem. Druhá část určuje celkovou výši podpory a bude doplacena dle skutečného počtu účastníků, který se zúčastní závodu, po odečtení první části – zálohy. Pokud celková výše podpory nedosáhne výše zálohy, nebude její vrácení po organizátorovi požadováno.
Podpora bude vyplacena bez ohledu na to, jestli LAA dostane peníze z programu V – i v případě, že tyto peníze na program V neobdržíme, Svaz podpoří ligu ze svazového rozpočtu.

1) první část podpory získá organizátor poté, co:
a) bude mít spuštěný funkční web závodu a otevřenou registraci do závodu
b) zadá ke zveřejněni pozvánku na závod v Pilotu s dostatečným předstihem před závodem
c) zveřejní alespoň 30 dni před začátkem závodu pozvánku s odkazem na web a registraci ve fóru pgweb.cz (případně po dohodě se správce webu v Novinkách na pgwebu), na webu svazpg.cz a webu LAA (text pozvánky musí být zaslán na e-mail předsednictva)
– tato základní fixní podpora je stanovena ve výši 10 000 Kč pro český závod a 20 000 Kč pro alpský závod. V případě závodu kratšího než 4 dny bude tato částka upravena způsobem o 1 den kratší závod = -2000,-. Tj. 3 denní liga podpora 8000,-, 2 denní 6000,-.
Závod kratší než 4 dny v alpách nebude v tomto bodě podpořen, může však čerpat podporu podle bodu 2 níže.

2) druhou část podpory získá organizátor podle skutečného počtu pilotů, kteří se zúčastní závodu. Celková podpora je stanovena na částku 100 Kč na den závodu a pilota pro český závod a 200 Kč pro alpský závod.
Příklad pro 6-denní závod v CZ a 20 pilotu: 6x100x20 = 12 000 Kč.
Příklad pro 7-denni závod v Alpách a 30 pilotu: 7x200x30 = 42000 Kč.
Organizátorovi bude vyplacen zbytek podpory (po odečtení již vyplacené fixní části podpory, pokud ji celková částka podpory převyšuje) po skončení závodu.

Podpora Ligy na území mimo Českou republiku a Alpské země
Podpora ligy v těchto zemích bude v podobě dotace 100 Kč na den závodu a pilota na základě výsledkové listiny vyplacená po závodě.
Příklad pro 6-denní závod na Slovensku a 20 pilotů: 6x100x20=12 000Kč.
Základní fixní podpora nebude pro tyto závody vyplácena.

Co je důležité, počítají se pouze čeští piloti a zároveň členové Svazu PG!

Očekáváme účast alespoň 15 pilotů.V případě fatální nepřízně počasí je SK připravena vyjít organizátorovi vstříc se schválením i předem neohlášeného náhradního termínu závodu.

Svaz následně bude dotovat prize money odměny za jednotlivé tasky v hodnotě 500Kč/den pro vítěze kola a celkové prize money za umístění v seriálu závodů ligy v hodnotě 18000 Kč
(10000 Kč první místo, 5000 Kč druhé místo, 3000 Kč třetí místo).
 

Pilot z programu talentované mládeže a pilot, který je členem rozšířené reprezentace (1-20.místo v národním rankingu 2016, viz.: http://svazpg.cz/prelety-cross-country/ranking ) bude mít placeno 80% z ceny startovného.
 

Pro skórování ČLPG použije organizátor nastavení, společné pro všechny kola ČLPG, viz.:
http://svazpg.cz/sportovni-komise-svazu-paraglidingu/sportovni-komise-usneseni/609-nastaveni-gapu-pro-clpg

Způsob hodnocení došlých nabídek
Soutěž bude vyhodnocena dle následujících kriterií:
•    Vhodnost letového terénu a termínu pro závody
•    Cena za startovné včetně DPH s ohledem na délku a místo závodu a poskytnuté služby závodníkům
•    Vhodnost termínu (náročnost na dovolenou atd…)
•    Zařazení závodu do kategorie FAI 2
•    Cena za ubytování pilotů a doprovodu.
•    Cena za ostatní doprovodné služby.
•    Zkušenosti pořadatele s organizací PG závodu.

Nabídky prosím zasílejte na e-mail: sk zavináč svazpg.cz, nejpozději však do 18.1.2016.