Pravidla pro účast necertifikovaných padákových kluzáků na MČR 2014

Sportovní komise schválila po dohodě s organizátorem následující pravidlo pro účast (necertifikovaných) kluzáků:

 

Zůčastnit se mohou:

  1. padákové kluzáky s platnou certifikací dle EN/LTF
  2. necertifikované kluzáky, pokud platí alespoň jedna z následujících podmínek:
    1. jedná se o necertifikovanou velikost padákového kluzáku, jehož alespoň 3 velikosti mají platnou certifikaci
    2. hodnota rozložené štíhlosti padákového kluzáku udávaná v oficiálních materiálech výrobce je nižší nebo rovna 6,5