Výběrové řízení na pořadatele ligy a MČR 2014

Sportovní komise vypisuje výběrové řízení na zajištění organizace následujících soutěží:

 • Mistrovství ČR 2014 v cross country
 • Soutěže seriálu České Ligy 2014 v cross country
 • Mistrovství ČR 2014 v přesnosti přistání

Své nabídky prosím zasílejte na emailovou adresu: sk zavináč svazpg.cz nejpozději do 12. 1. 2014

 

Podrobnosti:

Požadavky na pořadatele všech závodů

 • Organizátor a průběh soutěže se musí řídit platným sportovním řádem svazu PG. V případě organizace závodu s nestandardními pravidly (např. AAT) musí organizátor v souladu s bodem 13 sportovního řádu v dostatečném předstihu nechat schválit lokální pravidla sportovní komisí. Informace o odchylkách od SŘ musí být součástí přihlášky do VŘ.
 • Organizátor musí zdarma uveřejnit mezi sponzory závodu LAA ČR a Svaz Paraglidingu
 • Pro organizaci závodů může být možné čerpat státní dotace (podrobnosti jsou uvedeny na konci článku). V případě, že organizátor má zájem čerpat státní dotaci pro svůj závod, musí nabídka obsahovat členění výše startovného a poskytnutých služeb v závislosti na přidělené výši prostředků. Více informací o státních dotacích na sport naleznete na konci článku. Organizátor musí být schopen zorganizovat závod i v případě, že nebude možné státní dotace čerpat.
 • Pokud bude organizátor požadovat od Svazu paraglidingu jakoukoliv finanční nebo hmotnou podporu v souvislosti s organizací závodu, pak musí být součástí přihlášky do výběrového řízení přesná specifikace požadavků a podmínek za kterých bude o podporu žádat.

Požadavky na organizátora MČR cross country

 • Závod musí trvat minimálně 6 letových dní + 1 náhradní den v případě neuletění 3 platných kol
 • Závod musí být zařazen do kategorie FAI2
 • Poplatky za startoviště, přistávací plochy, vývozy na start a svozy z trati musí být zahrnuty ve startovném
 • Závod musí být v pevně daném termínu

Požadavky na organizátora závodu České Ligy

 • Pro závod může být vyhlášeno více variant termínů

Požadovaná struktura nabídky

 • Jméno pořadatele či sdružení pořadatelů
 • Návrh termínu závodu
 • Popis letového terénu
 • Výše startovného a popis poskytovaných služeb soutěžícím
 • Popis a lokace možností ubytování s uvedením alespoň orientační ceny za ubytování
 • Přehled referencí z pořádání PG závodu

Způsob hodnocení došlých nabídek

Soutěž bude vyhodnocena dle následujících kriterií:

 • Vhodnost letového terénu a termínu pro závody
 • Cena za startovné včetně DPH s ohledem na délku a místo závodu a poskytnuté služby závodníkům
 • Výše a podmínky požadované dotace od Svazu
 • Vhodnost termínu (náročnost na dovolenou atd…)
 • Zařazení závodu do kategorie FAI 2
 • Cena za ubytování pilotů a doprovodu.
 • Cena za ostatní doprovodné služby.
 • Zkušenosti pořadatele s organizací PG závodu.

Státní dotace

Svaz PG podal stejně jako v loňském roce žádost o dotaci na sportovní činnost (Program V). V rámci tohoto programu mohou být přiděleny prostředky využitelné jak na Ligu PG, tak i pro české účastníky MČR. Bohužel v tuto chvíli nevíme, zda-li bude tato podpora přidělena a hlavně kdy o ní bude rozhodnuto. Stav v loňském roce byl takový, že o přidělení prostředků se LAA a potažmo Svaz PG dozvěděli až v létě a až v listopadu byla přidělena další část dotace (původně velmi nepravděpodobná). Můžeme jen doufat, že v roce 2014 to proběhne předvídatelněji a s předstihem.

Podpora MČR v XC paraglidingu

Pro rok 2014 je požádáno o podporu MČR v XC paraglidingu z dotace MŠMT Program V. Pokud bude přidělena, tato podpora se musí týkat pouze českých účastníků MČR.

Svaz PG podpoří MČR částkou max. 20 000,- na výrobu pohárů pro vítěze kategorií národního mistrovství. Bude proplaceno dle skutečné částky (faktura). Tato podpora bude vyplacena bez ohledu na to jestli bude přiznána dotace z MŠMT na MČR.
Pokud bude přidělena podpora na MČR z programu V, budou výše uvedené poháry pro vítěze národního mistrovství proplaceny z dotace. Zbytek dotace bude využit na podporu českých účastníků MČR (sleva na startovném, ubytování…), pričemž konkretní formu podpory pak stanoví dle aktualních podmínek a vývoje ohledně dotace předsednictvo Svazu PG.

 

Nabídky prosím zasílejte na e-mail: sk zavináč svazpg.cz, nejpozději však do 12.1.2014. Nabídky vyhodnotí sportovní komise svazu PG nejpozději do 19.1.2014.