Zápis ze Skype schůze SK 20.12. 2012

SK se sešla ve složení Havel, Chromec, Klikar, Obořil a diskutovala zejména téma nového rankingu pro PG XC.

Letecký sportovec roku – paragliding
SK se dohodla na nominacích pilotů za oblast paraglidingu.

Nový ranking – návrh vzniklý na podnět Pavla Ikera
SK se po diskusi rozhodla nový ranking pro příští rok nepřijmout a zachovat ranking stávající, a to z následujících důvodů:
1) Závislost na FAI rankingu – v případě změny by bylo nutné řešit ovlivnění našeho systému a také jestli by změna byla pro náš ranking žádoucí. V minulosti nebyly změny ve FAI rankingu předem ohlášeny, přii poslední změně byl FAI ranking přepočítán i zpětně.

2) Složitost nového rankingu – neprůhlednost

3) Bodové hodnocení pilota v rámci závodu by bylo závislé jen na pořadí – u některých závodů to může dávat neadekvátní výsledky. Hodnocení podle bodů dosažených v závodě je lepší varianta (optimální varianta by byla kombinace obou přístupů).
4) Převážilo velmi vlažné nebo kritické přijetí návrhu od členů reprezentace

Pro příští sezónu připraví Petr Chromec a Standa Klikar návrh změn v současném rankingu (se zachováním principu), který by měl být prodiskutován s reprezentanty během příští sezóny.

Zveřejňování výsledků na novém webu LAA
SK pověřila Hynka Obořila koordinací zveřejňování sportovních výsledků v oblasti PG na budoucím novém webu LAA. Organizátoři sportovních soutěží v paraglidingu, mimo soutěže pořádané Svazem PG (MČR, Liga, ČPP) se něj mohou obrátit, pokud mají zájem o zveřejnění výsledků. Je nutné dodat výsledkovou listinu a případně i krátký text o průběhu soutěže.

Návrh na změnu pravidel ČPP od Vítka Fedry
SK diskutovala o návrhu na změnu pravidel ČPP, zejména změnu skóringu a rozhodla se do příště shromáždit více informací a podkladů k rozhodnutí.