Výběrové řízení na organizaci závodů v roce 2011

Sportovní komise vypisuje výběrové řízení na zajištění organizace následujících soutěží:

 • Mistrovství ČR 2011 v cross country
 • Soutěže seriálu České Ligy 2011 v cross country
 • Mistrovství ČR 2011 v přesnosti přistání

Své nabídky prosím zasílejte na emailovou adresu: sk zavináč svazpg.cz nejpozději do 19. 12. 2010

Požadavky na pořadatele všech závodů

 • Organizátor a průběh soutěže se musí řídit platným sportovním řádem svazu PG.
 • Poplatky za startovací a přistávací plochy musí být zahrnuty v ceně startovného.
 • Organizátor musí zdarma uveřejnit mezi sponzory závodu LAA ČR

Požadavky na organizátora MČR cross country

 • Závod musí trvat minimálně 6 letových dní + 1 náhradní den v případě neuletění 3 platných kol
 • Závod musí být zařazen do kategorie FAI2
 • Svozy z trati musí být zahrnuty ve startovném

Požadovaná struktura nabídky

 1. Jméno pořadatele či sdružení pořadatelů
 2. Návrh termínu závodu
 3. Popis letového terénu
 4. Výše startovného a co v něm bude zahrnuto
 5. Popis a lokace možností ubytování s uvedením alespoň orientační ceny za ubytování
 6. Přehled referencí z pořádání PG závodu

Způsob hodnocení došlých nabídek

Soutěž bude vyhodnocena dle následujících kriterií:

 1. Vhodnost letového terénu a termínu pro závody
 2. Cena za startovné včetně DPH s ohledem na délku a místo závodu a poskytnuté služby závodníkům
 3. Vhodnost termínu (náročnost na dovolenou atd…)
 4. Zařazení závodu do kategorie FAI 2
 5. Cena za ubytování pilotů a doprovodu.
 6. Cena za ostatní doprovodné služby.
 7. Zkušenosti pořadatele s organizací PG závodu.

Nabídky prosím zasílejte na e-mail: sk zavináč svazpg.cz, nejpozději však do 19.12.2010. Nabídky vyhodnotí sportovní komise svazu PG nejpozději do 2.1.2011.