SK vypisuje výběrové řízení na MČR 2010 v cross country

Cílem je zajistit vhodný letový terén a zkušeného pořadatele, který poskytne kvalitní služby zúčastněným pilotům. Jedná se o tradiční závod pod záštitou Svazu paraglidingu LAA. Jde o závod kategorie FAI II – MČR PG XC 2010. Soutěž není omezena na pořadatele z ČR.

Minimální požadavky na pořadatele

 • Minimálně 6 dnů plus 1 náhradní v termínu sobota až následující neděle
 • Rezervování minimálně 70 míst pro české piloty, pokud zaplatí startovné nebo zálohu (dle propozic organizátora) nejpozději 30 dní před zahájením závodu.
 • Pořadí výběru českých pilotů bude určeno:
 1. 40 míst v pořadí podle aktuálního českého rankingu.
 2. 20 míst v pořadí pouze podle datumu přihlášení (určeno pro piloty, kteří nemají účast zaručenou pořadím v rankingu).
 3. 10 míst pro piloty s divokou kartou svazu PG.
 • Organizátor se musí řídit platným sportovním řádem svazu PG
 • Poplatky za startovací a přistávací plochy, svozy z trati a vývozy na start jsou zahrnuté v ceně startovného.
 • V případě platby startovného bankovním převodem musí organizátor umožnit platbu startovného v CZK na účet vedený u české banky
 • V případě možnosti platby startovného ve více měnách musí nabídka organizátora obsahovat cenu startovného ve všech měnách, ve kterých bude možné startovné uhradit.
 • Zdarma uveřejnit mezi sponzory LAA ČR

 

Požadovaná struktura nabídky

 1. Jméno pořadatele či sdružení pořadatelů
 2. Návrh termínu závodu
 3. Popis letového terénu
 4. Startovné včetně poplatku za svozy z tratí a vývozu na start
 5. Počet rezervovaných míst pro členy svazu PG
 6. Popis a lokace možností ubytování. Cena za ubytování v nejbližším kempu. Popis a rozsah dalších nabízených služeb včetně cen za jejch využití
 7. Přehled referencí z pořádání PG závodu

 

Způsob hodnocení došlých nabídek

Soutěž bude vyhodnocena dle následujících soutěžních kriterií:

 1. Vhodnost letového terénu pro zavody XC.
 2. Cena za startovné včetně DPH
 3. Počet rezervovaných míst pro členy svazu PG
 4. Cena startovného pro člena svazu PG
 5. Zkušenosti pořadatele s organizací PG závodu
 6. Cena za ubytování pilotů a doprovodu
 7. Cena za ostatní doprovodné služby

Nabídky vyhodnotí sportovní komise svazu PG.

Termín nabídky

Nabídky posílejte na emailovou adresu sk zavináč svazpg.cz nejpozději do 14.12.2009.

SK vyhodnotí nabídky do 21.12.2009