Zápis z jednání Sportovní komise ze dne 16. 6. 2006, Pieve d‘ Alpago

Přítomni: Masařík, Stěhula, Vejchodský, Dohnálek, Pavloušek

Program jednání:

  1. Schválení návrhu přidělení PK z Grantu MŠMT
  2. Rozdělení prostředků pro reprezentaci z Dotace MŠMT

1.

František Pavloušek přednesl následující návrh na přidělení 10 PK z Grantu MŠMT:

Situace:

MŠMT schválilo grant na 500 000 Kč na nákup 10 ks PK pro potřeby reprezentace. Minimální spoluúčast LAA ČR je stanovena na 60 000 Kč. Předpokládaná cena jednoho PK činí 56 000 Kč.

Návrh:

10 ks PK bude přiděleno prvním deseti pilotům v rankingu (k 31. 12. 2005).

Zbývajících 60 000 Kč nebo více (dle skutečné ceny) získá LAA ČR od piloti, kteří zaplatí jako svoji spoluúčast částku stanovenou individuálně podle bodů v rankingu (k 31. 12. 2005).

Spoluúčast jednotlivých pilotů
David Ohlídal – 0 Kč, respektive rozdíl mezi cenou PK a předpokládanou cenou 56 000 Kč
Martin Orlík – 0 Kč, respektive rozdíl mezi cenou PK a předpokládanou cenou 56 000 Kč
Tomáš Brauner – 0 Kč, respektive rozdíl mezi cenou PK a předpokládanou cenou 56 000 Kč
Petra Krausová – 0 Kč, respektive rozdíl mezi cenou PK a předpokládanou cenou 56 000 Kč
František Pavloušek – 5 000 Kč plus (mínus) rozdíl mezi cenou PK a předpokládanou cenou 56 000 Kč
Karel Vrbenský – 5 000 Kč plus (mínus) rozdíl mezi cenou PK a předpokládanou cenou 56 000 Kč
Radek Večeřa – 7 500 Kč plus (mínus) rozdíl mezi cenou PK a předpokládanou cenou 56 000 Kč
Evžen Hollmann – 12 500 Kč plus (mínus) rozdíl mezi cenou PK a předpokládanou cenou 56 000 Kč
Martin Pacejka – 15 000 Kč plus (mínus) rozdíl mezi cenou PK a předpokládanou cenou 56 000 Kč
Radomír Vyhlas – 15 000 Kč plus (mínus) rozdíl mezi cenou PK a předpokládanou cenou 56 000 Kč

Zdůvodnění:

  1. PK budou sloužit pro potřeby reprezentace, nebudou však k dispozici na ME 2006, proto není zohledněna účast na této soutěži. Ranking navíc nejlépe vypovídá o stavu reprezentace.
  2. Spoluúčast je individuální s ohledem na výkonnost pilotů.

Návrh byl v tomto znění přijat.

2.

Bylo schváleno přidělení prostředků na účast na ME 2006 v přeletech (Morzine, Francie) a MS 2006 v akrobacii (Villeneuve, Švýcarsko) v souladu s dokumentem Priority přidělování finančních prostředků pro účely reprezentace předneseným Františkem Pavlouškem na VH Svazu PG LAA ČR konané 22. 10. 2005 následujícím způsobem:

Reprezentačním týmům (přelety a akrobacie) budou hrazeny v plné výši startovné na ME a MS, dále cestovní náklady spojené s konáním ME a MS (cestovné, ubytování, stravné a kapesné).

Pro přidělení zbývajících prostředků: SK pověřuje Františka Pavlouška sestavením klíče pro přidělení prostředků na přípravu reprezentantů na ME 2006 v přeletech.

Zapsal: Pavloušek