Zápis ze schůze předsednictva

Přítomni: Jiří Bečvář, Linda Mišková, Hana Dlasková, Jakub Havel, Jaromír Mašek, David Bzirský, Kamil Konečný

Host: Aleš Trtil 

předseda Jiří Bečvář zahájil schůzi ve 20:30

 • předsednictvo zvolilo Jiřího Bečváře předsedou Svazu PG a Kamila Konečného místopředsedou Svazu PG
 • předsednictvo projednalo aktuální stav proúčtování dotace sport a reprezentace – je nutné co nejdříve doúčtovat již proběhlé akce a dopočítat zbývající částku pro Provozní podporu terénů, kterou spustíme po skončení akce záložka
 • příprava žádosti dotace sport NSA – s prezidentem LAA ČR Alešem Trtilem jsme projednávali specifika nové dotační výzvy
  • aktivní sportovec – nově definovaný pojem, důležitý pro výpočet – bohužel dojde k výraznému poklesu v počtu aktivních sportovců, výzva je postavena spíše pro většinové kolektivní sporty
  • trenéři – stejně jako loni budou uznáni naši instruktoři, nově si NSA může vyžádat doložení aktivity trenéra v uplynulém roce
  • centra talentované mládeže – nejsme schopni realizovat z povahy našeho sportu
  • celostátní struktura apod – další body, které budeme řešit v průběhu prosince při vyplňování žádosti
 • předsednictvo obdrželo a projednalo žádost Ondry Procházky na podporu tréninku na závod Redbull XAlps 2023 – předsednictvo odsouhlasilo podporu na letošní trénink ve výši 15.000,. Kč z dotace Sport
 • předsednictvo obdrželo žádost Vlastimila Kricnara o podporu za účast v závodě Mistrovství Asie, který nebyl podporován z reprezentačních prostředků ACC – předsednictvo odsouhlasilo ocenit Vlastimila za mimořádný sportovní výkon částkou 20.000 Kč a to za první místo v žebříčku FAI
 • předsednictvo prodiskutovalo plánované zvýšení členských příspěvků LAA ČR, které se bude projednávat na Radě LAA ČR 21. 11. a konečné navýšení členských příspěvků a ceníku poplatků LAA ČR bude schvalovat Konference LAA ČR 26.11.. Předsednictvo by chtělo navýšit svazový příspěvek z poplatku LAA, který již od roku 2000 činí 100 Kč pro svaz a 100 Kč pro reprezentaci daného svazu. Předsednictvo se usneslo, že bude prosazovat změnu navýšení příspěvků do svazu na 200 Kč a do repre na 200 Kč. V případě nutnosti, se toto navýšení může promítnout do plánovaného navýšení členského příspěvku LAA ČR.

Schůze skončila ve 23:50